« Ga terug naar de homepage van GroeneKerken

Gebruik duurzame materialen voor renovatie en onderhoud

Waarom

Voor onderhoud, vervanging of renovatie van gebouwen zijn altijd materialen nodig. Dat kan verf zijn, kit, cement of hout en steen, maar ook nieuwe vloerbedekking. Altijd brengt de productie, de toepassing, het gebruik ervan en de verwerking als het is afgedankt milieubelasting met zich mee. Ook de omstandigheden waaronder het product gemaakt wordt, zoals in de mijnbouw of in fabrieken, zijn niet altijd rechtvaardig en gezond voor de erbij betrokken mensen. Er valt dus wat te halen voor wie duurzame en sociale keuzes wil maken.

Informatie

Voor de productie van bouwmaterialen zijn grondstoffen nodig. De winning ervan kan aantasting van ecosystemen of de lokale economie tot gevolg hebben. Voor de verwerking tot bouwmaterialen is soms veel energie en water nodig. Voordat het op de bouwplaats aankomt, is het vervolgens al vele malen vervoerd. De verwerking in uw gebouw vraagt ook weer energie en arbeid en soms bepaalde hulpstoffen. Tenslotte is tijdens het gebruik onderhoud nodig en zal het na de sloop al dan niet een goede bestemming krijgen. Al die aspecten zijn beschreven en beoordeeld als voor die producten een LCA, een levenscyclusanalyse is gemaakt.

Als voorbeeld: houten kozijnen: een vernieuwbare grondstof, kan lokale herkomst hebben, dus weinig transport. Maar heeft regelmatig een verfbeurt nodig en is in geverfde toestand na de sloop alleen geschikt voor de verbrandingsoven. Voor de productie van kunstof kozijnen is aardolie en meer energie nodig. Ze vragen alleen wel minder onderhoud en gaan wat langer mee. 

Hoe

Voor veel producten is een LCA beschikbaar. Die is hier te bekijken. je kunt de aannemer verplichten alleen producten te gebruiken, die op die lijst hoog scoren, bijvoorbeeld tenminste score 3. 

Voor wie zelf aan de slag gaat is op de site www.groenebouwmaterialen.nl een keur aan duurzame producten te vinden. 

Een informatiepagina voor een duurzaam alternatief voor lood vind je hier.

Tips

Wie zich er wat verder in wil verdiepen of liever iets in handen heeft:

“Bouwproducten, vervaardiging, toepassing, onderhoud en hergebruik”, door H. Blaazer e.a. Thiememeulenhoff, Zutphen, 9789006950984 (€ 91,50,- in 2019)

NIBE’s tabellenboek 2015. Milieuclassificaties bouwproducten. € 30,- (2019). 

Als het gaat om criteria, de aanpak van verduurzaming (energiebesparing) en de keuze van aannemers: www.milieucentraal.nl

Heb je de smaak te pakken?

Wil je aan de slag binnen jouw kerk?

Download startpakket
  1. Vorm een groep en zoek medestanders
  2. Overleg samen met welke stap jullie kerk kan starten
  3. Stel vast wat je nodig hebt om te starten
  4. Overleg de voorgenomen actie met de kerkraad
  5. Plan een datum waarop je gaat starten
bee