« Ga terug naar de homepage van GroeneKerken

Omgaan met monumentale gebouwen

Waarom

Het verbouwen en onderhouden van monumentale gebouwen vergt extra aandacht, je mag niet zomaar alles aanpakken. Als je van je monumentale pand een duurzamer gebouw wilt maken, is het van belang om je te verdiepen in de regels.

Informatie

Er is veel informatie te vinden op internet, bekijk hieronder de links en zoek uit wat het beste bij de situatie van je gebouw past.

Bekijk ook de webinar van 23 maart 2021: Hoe maak je je monumentale kerk duurzaam?

Hoe

Bekijk op onderstaande links wat voor jullie situatie van toepassing is:

De toolkit Duurzaam Erfgoed.

Voor informatie over klimaatbeheersing in monumentale kerken: 

Publicaties om te raadplegen:

Verduurzaming van Monumentale kerkgebouwen” en “Uw monument energiezuinig“. 

Beide uitgaven van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg.

Monumentenwacht Gelderland heeft met een aantal collega-monumentenwacht diverse informatiebladen over bouwkundig onderhoud uitgebracht. Ze zijn allemaal te downloaden:

– Metsel en voegwerk

– Behoud van historisch pannendak

– Historische houtverbindingen

– Binnenklimaat

– Hout schilderen

De stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) is het platform waar overheden, opdrachtgevers en opdrachtnemers gezamenlijk en praktijkgericht werken aan een zo hoog mogelijke kwaliteit in het onderhouden en restaureren van monumenten. De Stichting heeft een overzichtelijke site, waarin onder meer een stappenplan voor verduurzaming is opgenomen. Zie link. 

Aanbevolen is de waaier “Uw monument energiezuinig” vol met praktische tips over verduurzaming. 

Dit document geeft tips voor klimaatbeheersing in monumentale gebouwen.

Het is verstandig altijd advies aan de Monumentenwacht te vragen over herstel en onderhoudswerk aan monumentale panden.

Ervaring

Ook monumentale kerken kunnen, ondanks de regels van monumentenzorg, een bijdrage leveren aan duurzaamheid. De Leidse binnenstadsgemeente is daar een voorbeeld van. “We ervaren ons geloof in de ruimte van de monumentale kerk met licht, stilte, rituelen en symbolen”. 

Ze startten het project ‘Bewust groen met minder poen´.

In 2015 is er een werkgroep duurzaamheid gestart. Samen met Energiek Leiden (zie ook par.3: beleid en aanpak) is een kernteam geformeerd om de energieonderzoeken bij vier kerkgebouwen te begeleiden. Op het vlak van energieverbruik gaat men aan de slag met het project ´Bewust groen met minder poen´: Men gaat proberen minder energie te gebruiken. De energie die men nog nodig heeft wil men gebruiken voor energiezuinige apparaten. Die benodigde energie willen ze voortaan duurzaam inkopen of waar mogelijk zelf duurzaam opwekken. Rond het onderwerp energieverbruik willen ze ook het bewustzijn van en het niveau van informatie voor de gemeenteleden verhogen. 

Ze organiseren eveneens een Scheppingszondag en doen ook samen met Energiek Leiden mee aan de Leidse activiteiten rond de Dag van de Duurzaamheid. Aan de hand van het jaaroverzicht van de beleggingen zal worden nagegaan wat de beste rendementen zijn vanuit de optiek van goed rentmeesterschap / duurzaamheid. info: cent.kerk@xs4all.nl ; zie ook: https://www.pieterskerk.com/nl/organisatie/green-key/  

Heb je de smaak te pakken?

Wil je aan de slag binnen jouw kerk?

Download startpakket
  1. Vorm een groep en zoek medestanders
  2. Overleg samen met welke stap jullie kerk kan starten
  3. Stel vast wat je nodig hebt om te starten
  4. Overleg de voorgenomen actie met de kerkraad
  5. Plan een datum waarop je gaat starten
bee