« Ga terug naar de homepage van GroeneKerken

Oefen invloed uit op bedrijven

Waarom

Bedrijven luisteren steeds meer naar wat stakeholders van hen vinden, juist ook op maatschappelijk gebied. Als aandeelhouders (direct of indirect, bijvoorbeeld via ons pensioenfonds) zijn wij één van die stakeholders. Het is zinvol om die invloed te gebruiken om bedrijven aan te moedigen meer te doen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. En bijvoorbeeld ambitieuzer bij te dragen aan internationale afspraken, zoals de Sustainable Development Goals van de VN.

Informatie

Er bestaat een lange christelijke traditie van maatschappelijk geëngageerd aandeelhouderschap door kerken en religieuze instellingen. Die gaat al terug tot de tijd van de VOC (de VOC was het eerste bedrijf ter wereld dat aandelen uitgaf; kerken die aandelen kochten lieten later hun afkeuring blijken van de oorlogszuchtige koers van de VOC en toen ze geen gehoor vonden verkochten ze hun aandelen weer). Ook nu laten beleggende kerken, ordes en congregaties zich horen als het gaat om thema’s zoals klimaatverandering, slavernij en kinderarbeid. Met name in de Verenigde Staten, Groot Brittannië en Duitsland is deze beweging sterk. In Nederland is een inhaalslag begonnen met de oprichting van de oecumenische vereniging De Nieuwe Beurskoers.

 

Hoe

Er zijn verschillende manieren om als aandeelhouder je invloed uit te oefenen op het beleid van grote ondernemingen. Dat kan heel laagdrempelig door het schrijven van een brief aan de directie of raad van commissarissen. Dat kan een vervolg krijgen in een gesprek. Een meer formele weg is het uitoefenen van stemrecht op de aandelen tijdens aandeelhoudersvergaderingen. Als je samen met andere beleggers groot genoeg bent kan je zelfs beleidsvoorstellen ter stemming brengen op zo’n vergadering.

 

Denk niet te snel dat je als kerk geen invloed hebt omdat jouw kerk niet belegt. Want via het pensioen van de predikant en van de kerkleden wordt wel degelijk belegd en is er dus ruimte voor invloed. Meestal heb je als kerk niet de tijd en capaciteit om zelf invloed op bedrijven uit te oefenen. Overweeg daarom lid te worden van de oecumenische vereniging van kerken De Nieuwe Beurskoers. Of van de Nederlandse Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (de VBDO).

Links

Heb je de smaak te pakken?

Wil je aan de slag binnen jouw kerk?

Download startpakket
  1. Vorm een groep en zoek medestanders
  2. Overleg samen met welke stap jullie kerk kan starten
  3. Stel vast wat je nodig hebt om te starten
  4. Overleg de voorgenomen actie met de kerkraad
  5. Plan een datum waarop je gaat starten
bee