« Ga terug naar de homepage van GroeneKerken

Open een duurzame spaarrekening

Waarom

De bank gebruikt ons spaargeld om activiteiten te financieren van bedrijven, instellingen en particulieren. Het is van belang te weten hoe deze activiteiten zich verhouden tot onze geloofsovertuiging. Zijn ze duurzaam?

Informatie

Met ons spaargeld kan een windmolenpark worden gefinancierd. Een zorgboerderij. Of een oliepalmplantage. De keuze van een spaarrekening doet er dus toe.

Beluister het webinar van GroeneKerken over duurzaam omgaan met geld als kerk, gegeven door Koert Jansen.

Hoe

Wil je weten waar het spaargeld ‘uithangt’, zal je het moeten volgen. Spaargeld is echter bij de meeste banken helaas niet geoormerkt. Je kan dus meestal niet goed achterhalen welke activiteiten ermee worden gefinancierd. Uitzonderingen zijn Triodos Bank en ASN Bank, die algemeen gelden als de meest duurzame banken van Nederland. Zij sluiten bepaalde sectoren uit (zoals fossiele energie) en investeren juist veel in sectoren met een positief maatschappelijk rendement.

Triodos Bank en ASN Bank zijn transparant over hun kredietverlening. Alle kredietnemers worden vermeld op hun website of in hun jaarverslag. Je zou daar eens naar kunnen kijken om je een beeld te vormen. Kijk je naar andere banken: stel hen dan vragen om erachter te komen waar het geld wel of niet in wordt geïnvesteerd. Anders dan bij een betaalrekening, hoef je voor een nieuwe spaarrekening niet over te stappen. Je kan bij verschillende banken een spaarrekening aanhouden.

De Eerlijke Geldwijzer (ook wel Eerlijke Bankwijzer genoemd) vergelijkt het kredietbeleid van de verschillende banken met elkaar op het gebied van mens en milieu. Let wel: de in deze wijzer genoemde banken zijn het niet eens met de methodiek van deze vergelijkingssite en daarom werken ze er niet (langer) aan mee.

Links

Heb je de smaak te pakken?

Wil je aan de slag binnen jouw kerk?

Download startpakket
  1. Vorm een groep en zoek medestanders
  2. Overleg samen met welke stap jullie kerk kan starten
  3. Stel vast wat je nodig hebt om te starten
  4. Overleg de voorgenomen actie met de kerkraad
  5. Plan een datum waarop je gaat starten
bee