« Ga terug naar de homepage van GroeneKerken

Investeer in bedrijven in ontwikkelingslanden

Waarom

Behalve als je groot en solide bent, heb je als bedrijf(je) in een ontwikkelingsland vaak geen toegang tot krediet en kapitaal. Of hoogstens tegen zeer ongunstige voorwaarden. Dat is een grote barrière voor deze landen om zich te ontwikkelen en armoede terug te dringen.

Informatie

Microkrediet is een belangrijk instrument om grote groepen kleine ondernemers toegang te geven tot krediet. In Nederland speelt Oikocredit, ooit opgericht vanuit kerken, daar al vele jaren een grote rol in.

Hoe

Het is mogelijk om in microkrediet te beleggen via beleggingsfondsen, zoals die van Oikocredit. Daarnaast zijn er investeringsfondsen die zich richten op grotere bedrijven die een positieve sociaal-economische impact op regionaal of landelijk niveau beogen. Een voorbeeld daarvan is het Fair Factory Development Fund van het christelijke Woord & Daad.

 

Investeren in ontwikkelingslanden is risicovol. Door een goede spreiding heeft een fonds als Oikocredit dat risico echter tot een laag niveau weten te beperken. Wat als het toch minder goed gaat…? Stel je als gemeente de vraag of dat een probleem zou zijn. Zo ja, dan moet je er waarschijnlijk niet aan beginnen.

Links

Heb je de smaak te pakken?

Wil je aan de slag binnen jouw kerk?

Download startpakket
  1. Vorm een groep en zoek medestanders
  2. Overleg samen met welke stap jullie kerk kan starten
  3. Stel vast wat je nodig hebt om te starten
  4. Overleg de voorgenomen actie met de kerkraad
  5. Plan een datum waarop je gaat starten
bee