« Ga terug naar de homepage van GroeneKerken

Investeer in diaconale projecten in Nederland

Waarom

Sommige diaconieën kunnen geld voor langere tijd missen. Andere diaconieën hebben juist geld nodig om te investeren in diaconale projecten, zoals bijvoorbeeld de bouw van appartementen voor tienermoeders en hun kinderen. Het is mooi als je als vermogende diaconie aan deze projecten kan bijdragen.

Informatie

Voor gemeentes binnen de Protestantse Kerk in Nederland is het Protestants Diaconaal Krediet Nederland (PDKN) opgericht. Zij brengt vraag en aanbod van geld voor diaconale projecten bij elkaar. De PDKN beoordeelt de kredietwaardigheid van deze projecten zorgvuldig en zorgt waar nodig ook voor de zekerheden. Hiermee wordt het kredietrisico beperkt.

Hoe

Energiearmoede

De stijgende energieprijzen kunnen resulteren in financiële nood, bij huishoudens waar je het niet direct verwacht. De kerk kan samen met deze mensen kijken naar voor de hand liggende energiebesparingsmaatregelen: ‘s nachts de verwarming lager zetten, tochtstrips aanbrengen, de ketel op 60 C zetten. Dit is iets waar diverse kerken al op inzetten. Maar voor veel andere maatregelen is geld nodig: een energiezuinige koelkast en wasmachine, een nieuwe ketel, vloer- en dakisolatie, zonnepanelen.

Een kerk kan hierbij ondersteunen! In het kader van armoedebestrijding en het nastreven van gelijkheid kan de kerk duurzame investeringen doen voor de huishoudens die anders de komende jaren in de knel komen. Dit is geen liefdadigheid, maar een handelen dat erop gericht is dat mensen tot hun recht komen en de kloof tussen arm en rijk niet groter wordt.

Natuurbehoud

Er zijn in Nederland diverse organisaties die zich inzetten voor natuurontwikkeling en biodiversiteit. Een van de manieren om hun doelen te verwezenlijken is het aankopen van grond. Hieraan kun je als kerk(leden) bijdragen. Op die manier geef je gehoor aan het ‘beheren en behouden’ van Gods schepping.

PDKN

Om meer te weten over de mogelijkheden om diaconaal geld te investeren in diaconale projecten in Nederland, kan je het beste contact opnemen met de PDKN.

 

Diaconaal geld investeren kan - naast schenken - een mooie manier zijn om je doelstellingen als diaconie te bereiken. Als het goed gaat en de lening dus wordt afgelost, kan je je geld op deze manier meerdere malen laten werken. Zoals bij alle vormen van beleggen en investeren: laat je goed informeren over de risico’s. Die zijn altijd hoger dan spaargeld op de bank.

Ervaring

Wanneer je geld hebt om te investeren zijn er zowel in Nederland als in het buitenland mogelijkheden te vinden. Zo schrijft de voorzitter van de diaconie van de Protestantse Gemeente te Oost-Souburg: “Wij investeren in microkredieten, steunen duurzame projecten in ontwikkelingslanden (zonnepanelen Hillcrest), en steunen de lokale voedselbank en city- seeds”.  Meer info.

 

Heb je de smaak te pakken?

Wil je aan de slag binnen jouw kerk?

Download startpakket
  1. Vorm een groep en zoek medestanders
  2. Overleg samen met welke stap jullie kerk kan starten
  3. Stel vast wat je nodig hebt om te starten
  4. Overleg de voorgenomen actie met de kerkraad
  5. Plan een datum waarop je gaat starten
bee