« Ga terug naar de homepage van GroeneKerken

Een duurzame begraafplaats

Waarom

Veel (oude) kerken hebben een begraafplaats rond de kerk. Wil je die verduurzamen? Lees dan onderstaande tips en ideeën.

Informatie

Win informatie in over duurzaamheidscertificaten voor grafkelders, duurzame asbestemming, duurzaam bovengronds begraven.

Hoe

Gebruik de checklist voor een duurzame begraafplaats (en begrafenis) van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB).

Over het gebruik van duurzame stenen kun je hier voor meer informatie terecht.

Tips:

  • Plant (bloeiende) bloemen en struiken op de begraafplaats die passen bij de grondsoort en insecten en vlinders aantrekken. Het verrijkt het terrein en bevordert de verstilling en aandacht van bezoekers.
  • Aan een ‘traditionele’ begrafenis kleven milieuaspecten. Overweeg de mogelijkheid van een ‘groene uitvaart’. Zie hiervoor de checklist van de LOB. Of de 6 tips van Milieudefensie
  • Er wordt tegenwoordig geëxperimenteerd met het hergebruiken van grafstenen. Als de rechten op de stenen verlopen, kan ervoor gekozen worden om in plaats van ruimen uit te zoeken of de stenen hergebruikt kunnen worden. Zie de informatie op de webpagina van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen.

Overweeg als je kerk grond beschikbaar heeft deze in te zetten als natuurbegraafplaats.

Ervaring

De zusters van de abdij van O.L.V. van Koningsoord besloten van een aangrenzend maisland een openbare natuurbegraafplaats te maken. Meer info

Heb je de smaak te pakken?

Wil je aan de slag binnen jouw kerk?

Download startpakket
  1. Vorm een groep en zoek medestanders
  2. Overleg samen met welke stap jullie kerk kan starten
  3. Stel vast wat je nodig hebt om te starten
  4. Overleg de voorgenomen actie met de kerkraad
  5. Plan een datum waarop je gaat starten
bee