« Ga terug naar de Groene Kerken Website

Vergroen het kerkgebouw en de tuin

Waarom

Een kerktuin en -gebouw kan ruimte bieden aan de natuur. De tuin kan natuurvriendelijk worden aangelegd zodat het insecten en andere dieren aantrekt. Een kerkgebouw is vaak geschikt als nest- of rustgelegenheid voor vogels en vleermuizen. Zo krijg je een stukje natuur rond de kerk en laat je iets zien van (de zorg voor) Gods schepping. Hierin kun je ook samenwerken met de buurt, zodat er verbinding ontstaat.

 

Informatie

Deze informatie kunt u gebruiken om het gebouw en de tuin van uw kerk/parochie groen en duurzaam te maken. Uiteraard kunt u deze tips ook doorgeven aan de gemeenteleden voor hun eigen thuis aan huis.

Hoe

 1. A Rocha Nederland geeft kerken advies voor een natuurvriendelijke inrichting van de kerktuin. Kerken en andere geloofsgemeenschappen die de EKO-scan invullen, krijgen een specifiek advies van een ecoloog. Doe hier de EKO-scan. 
 2. Kijk voor praktische ideeën over wat je als kerk allemaal kan met je tuin op A Rocha .
 3. Het is ook mogelijk een tuin aan te leggen met planten met een (Bijbelse)  betekenis of een verhaal: zie www.kerktuinen.nl en www.kloostertuinen.nl 
 4. De kerktuin als moestuin, kruidentuin, nutstuin, pluktuin of ‘smultuin’ brengt verbinding met de buurt. Ook kan de opbrengst gebruikt worden voor de voedselbank.
 5. De kerktuin als pluktuin voor de bloemen in de kerk en zieken (zie ook www.symbolischschikken.nl voor symbolische betekenis van bloemen)
 6. Kijk voor milieuvriendelijk tuinieren op Mileucentraal

Tips

Tips voor kerkgebouw en -tuin: 

 • Ga uit van de bodem, licht en schaduw en kies op grond daarvan geschikte planten, struiken en bomen. 
 • plant inheemse struiken en bomen, daar kunnen vogels, en insecten voedsel vinden
 • zorg voor water (vijver, speciebakken) en plantenschotels als drinkschalen voor vogels en amfibieën
 • zorg voor nestkastjes
 • bouw een insectenhotel in de tuin
 • werk samen met een imker en plaats bijenkasten

Tips voor zaaien en planten:

 • Plant inheemse struiken en planten die bij de grondsoort en regio passen. Zo helpt u de soortenrijkdom in stand te houden.
 • Zaai planten en bloemen die bruikbaar zijn voor de (liturgische) bloemschikking of de bloemengroet aan een kerklid. Of kies planten uit de Bijbel en de christelijke traditie die in ons klimaat kunnen leven zoals druif, vijg en judaspenning. Het verrijkt de liturgie en de catechese.

Tips voor tuingebruik:

 • Stel de tuin open voor anderen of richt deze in samen met de buurt. Dit versterkt de herbergfunctie van uw kerk voor buurt of dorp.
 • Leg een kruidentuin of smultuin aan met bijbelse kruiden en vruchten als appels en vijgen. Eet samen van de opbrengst.
 • Verhuur een stuk grond naast de kerk als volkstuin. Verbouw daar ook zelf groenten en lever die aan de Voedselbank.
 • Doe een project met de kinderen, zoals bijvoorbeeld moestuinen.

Tips voor onkruidbestrijding:

 • Zorg dat de aarde bedekt is. Gebruik bodembedekkers. Kies planten die zich bij de grondsoort en de plek thuis voelen.
 • Gebruik tuintegels die goed op elkaar aansluiten zodat er zo klein mogelijke naden ontstaan, dus onkruid minder kans krijgt.
 • Wied en schoffel. Chemische onkruidbestrijding schaadt het bodemleven.

Tips voor tuinmeubelen:

 • Kies meubilair met een lange levensduur en onderhoud het goed.
 • Neem liever onbehandeld hout – uit de omgeving of met FSC-keurmerk – of kunststof meubelen dan aluminium.
 • Kijk voor tuinmeubilair ook eens in de kringloopwinkel.

 

Let bij de keuze voor bijvoorbeeld straatklinkers of asfalt op duurzaamheid.

Links

Ervaring

Om regelmatig stil te staan bij de schoonheid van wat ons in de schepping is gegeven, heeft men achter de ontmoetingsruimte van de Protestantse Kerk de Inham in Amersfoort 100 m2 grond ingericht als moestuin. Gemeenteleden onderhouden de moestuin gezamenlijk en de opbrengst is bestemd voor de voedselbank. Het plan is om ook gezamenlijke maaltijden te houden. Voor meer informatie, zie mail

 

 

Heb je de smaak te pakken?

Wil je aan de slag binnen jouw kerk?

Download startpakket
 1. Vorm een groep en zoek medestanders
 2. Overleg samen met welke stap jullie kerk kan starten
 3. Stel vast wat je nodig hebt om te starten
 4. Overleg de voorgenomen actie met de kerkraad
 5. Plan een datum waarop je gaat starten
bee
x
bee

GroeneKerkenactie stimuleert kerken om te verduurzamen en groener te worden. Beantwoord de 12 vragen van de GroeneKerkentest en ontdek hoe groen jouw kerk is.

Doe de test