« Ga terug naar de homepage van GroeneKerken

Bekijk wat haalbaar is en zet je eerste stappen

Waarom

Je hebt enthousiast een top 5 opgesteld van relatief eenvoudige en stappen, in het hoofdstuk kansen voor verduurzaming.

In deze tip kijken we daar nog een keer naar: om verduurzamingsstappen te kiezen die naar méér smaken. Plezier bij het doen, en waardering bij gemeenteleden: daar kan je de komende jaren baat bij hebben.

Als groep iets in gang zetten is nodig. Draagvlak ontstaat sneller als je ook in kan haken op activiteiten van anderen.

Informatie

Aandachtspunten om meer zicht te krijgen op de haalbaarheid van je ideeën, en hoe ze ontvangen zouden kunnen worden. Tips om aansluiting te zoeken bij wat anderen in je geloofsgemeenschap doen.

Tips voor de uitvoering, als je aan de slag gaat met de eerste verduurzamingsstappen.

Hoe

Je gaat uit van je top 5. Kies achtereenvolgens twee invalshoeken:

Invalshoek 1. Waar zijn jullie als groep goed in? Wat kunnen jullie het komende half jaar zelf behappen?

Laat ieder in de groep vooraf op een rij zetten waarover deze kennis en ervaring heeft. Hulpmiddel: download 4: checklist Kennis en ervaring.

Bespreek vervolgens met elkaar de vragen in download 6: Over de groep en de geloofsgemeenschap.

Schrap op basis van het gesprek zo nodig enkele opties uit je top 5 en vervang die door betere opties uit je inventarisatie.

 

Invalshoek 2. Waar staat de gemeente voor open?

Breng dat samen in beeld aan de hand van de vragen in download 6: Over de groep en de geloofsgemeenschap.

 

Nadat je het voorgaande op je hebt laten inwerken kies je op basis van gezond verstand uit je top-5 1 of 2 laagdrempelige stappen.

 

Ga aan de slag.

 

Bij de keuze van je eerste stappen:

 • Ook al is de weg nog lang, begin gewoon met eerste stappen die jou energie geven.
 • En begin met dingen die weinig kosten of zelfs wat geld opleveren.
 • Vertrouw er op dat in de loop van de tijd mooie dingen gaan gebeuren die je niet kan voorspellen. Het belangrijkste is dát je begint!

Voor de uitvoering van je eerste verduurzamingsstappen:

 • Begin alvast; zet de kerkenraad niet voor het blok door expliciet om toestemming te vragen.
 • Complimenteer wat er al duurzaam gebeurt (uitkomst van het hoofdstuk Breng je situatie in kaart).
 • Vraag mensen voor concrete hulp bij een enkele actie.
 • Geef publiciteit aan elke kleine stap: artikeltjes, gesprekjes, poster op het prikbord
 • Herhaal gaandeweg af en toe wat er al goed gaat
 • Vertel over die ene actie iets in de kerken- of parochieraad / Commissie van Kerkrentmeesters / diaconie.
 • Deel het succes: iemand die aanvankelijk weerstand bood, kan zich zomaar ineens presenteren als de ‘hoeder’ van een initiatief. Gun hem/haar de eer.
 • Bied de predikant aan om een scheppingszondag / Michazondag te helpen voorbereiden.

Werk vroegtijdig aan draagvlak: Communiceer dat diverse gebruikelijke activiteiten van een kerkgenootschap zoals diaconale projecten in de derde wereld, ook aspecten hebben die tegenwoordig als duurzaam worden bestempeld. Wat je wilt is niet een nieuwe weg, maar vérder gaan.

Links

Heb je de smaak te pakken?

Wil je aan de slag binnen jouw kerk?

Download startpakket
 1. Vorm een groep en zoek medestanders
 2. Overleg samen met welke stap jullie kerk kan starten
 3. Stel vast wat je nodig hebt om te starten
 4. Overleg de voorgenomen actie met de kerkraad
 5. Plan een datum waarop je gaat starten
bee
x
bee

GroeneKerken stimuleert kerken om te verduurzamen en groener te worden. Beantwoord de 12 vragen van de GroeneKerkentest en ontdek hoe groen jouw kerk is.

Doe de test