« Ga terug naar de Groene Kerken Website

Beheer het energieverbruik

Waarom

Technisch is bijna alles mogelijk ten aanzien van het verduurzamen van kerkgebouwen. In de praktijk blijkt echter vaak dat zelfs in een technisch bijna optimale situatie de werkelijke resultaten (behoorlijk) tegen kunnen vallen door onvoldoende aandacht voor beheer en communicatie. Dit kan voorkomen worden:

 1. Maak duidelijke afspraken over verantwoordelijkheden, bevoegdheden en aanspreekpunten.
 2. Primair aandachtspunt voor het bestuur.
 3. Er wordt meestal met vrijwilligers gewerkt. Zorg voor maximale communicatie, duidelijke instructies en betrokkenheid/waardering.
 4. Zorg ervoor dat gebruikers en beheerders voldoende kennis hebben van de (on)mogelijkheden van de installaties en apparatuur.
 5. Verlichting, verwarming, ventilatie en koeling alleen laten functioneren bij daadwerkelijk gebruik van ruimtes. Dit vereist een goede kennis van de installaties en een goede afstemming met de gebruiksbestemming van de diverse ruimtes.
 6. Zorg voor goede onderhoudscontracten en onderhoudsvoorschriften.

Informatie

Er komen steeds meer systemen op de markt waarmee het beheer (prestaties, bedrijfscondities, storingen etc.) op afstand kunnen worden gevolgd, ingesteld en afgehandeld. Dit is fantastisch maar werkt alleen als er een duidelijke verdeling in taken en bevoegdheden tussen het kerkgebouwbeheer en installateur/leverancier is.

 

Veel informatie is te vinden in de brochure Handleiding energie besparen Kerken Noord-Holland.

 

Een handig overzicht/poster is te vinden op de pagina van Energieloket Midden Gelderland.

Hoe

Het beheer moet een primair aandachtspunt voor het bestuur zijn. Zorg voor afspraken met goede installateurs, aannemers en leveranciers en koppel dit aan een betrokken en enthousiast intern team van direct betrokkenen. Maak de resultaten zichtbaar en begrijpelijk naar de leden van de gemeenschap. Betrokkenheid met verduurzaming geeft solidariteit en uitstraling naar de omgeving.

Maak maximaal gebruik van kennis en ervaring binnen de gemeenschap. Mensen kiezen vaak makkelijker voor een klus dan voor een bestuursfunctie.

Gezamenlijke inkoop van energie is te regelen via Energie voor kerken.

Gezamenlijke inkoop van energie is te regelen via Energie voor kerken


Heb je de smaak te pakken?

Wil je aan de slag binnen jouw kerk?

Download startpakket
 1. Vorm een groep en zoek medestanders
 2. Overleg samen met welke stap jullie kerk kan starten
 3. Stel vast wat je nodig hebt om te starten
 4. Overleg de voorgenomen actie met de kerkraad
 5. Plan een datum waarop je gaat starten
bee
x
bee

GroeneKerkenactie stimuleert kerken om te verduurzamen en groener te worden. Beantwoord de 12 vragen van de GroeneKerkentest en ontdek hoe groen jouw kerk is.

Doe de test