« Ga terug naar de homepage van GroeneKerken

Beheer het energieverbruik

Technisch is bijna alles mogelijk ten aanzien van het verduurzamen van kerkgebouwen. In de praktijk blijkt echter vaak dat het lastig is concrete stappen te zetten en tot resultaten te komen. Of dat die resultaten tegenvallen. Dit kunnen jullie voorkomen door meer aandacht te geven aan beheer en communicatie.

Januari 2024: Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed ook voor kerken

Sinds 2021 ondersteunt het Rijk eigenaren om hun klein maatschappelijk vastgoed te verduurzamen. Dit gebeurt via het ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed. In dat kader kunnen eigenaren energiescans laten uitvoeren of duurzaamheidsadvies krijgen. Vanaf 1 januari 2023 kunnen ook religieuze instellingen (met maximaal 10 gebouwen in eigen beheer) van deze regeling gebruikmaken. Per provincie wordt deze regeling soms net even anders uitgevoerd, vandaar dat GroeneKerken en VKB Kerkrentmeesters deze regeling per provincie overzichtelijk onder elkaar hebben gezet.

Je vindt het overzicht hier.

September 2022: energiebesparing en verduurzaming in verband met hoge energieprijzen

Door de wijzigingen in de energiemarkt lopen we op alle plekken in onze maatschappij aan tegen hard stijgende energieprijzen. Ook in de kerken. Als GroeneKerken willen we graag met kerken meedenken en hebben een aantal praktische tips en handvatten op een rij gezet.

In dit hoofdstuk: aandacht voor beheer en communicatie

Het beheer moet een primair aandachtspunt van het bestuur zijn. Uiteraard maken jullie duidelijke afspraken met goede installateurs, aannemers en leveranciers. Zorg er echter ook voor dat jullie eigen mensen van de afspraken op de hoogte zijn. Maak de resultaten zichtbaar en begrijpelijk naar jullie leden. Betrokkenheid met verduurzaming zorgt voor solidariteit en heeft een positieve uitstraling op de omgeving.

Aandachtspunten op een rijtje

 1. Maak duidelijke afspraken over verantwoordelijkheden, bevoegdheden en aanspreekpunten.
 2. Zorg voor heldere onderhoudscontracten en onderhoudsvoorschriften.
 3. Zorg ervoor dat gebruikers en beheerders voldoende kennis hebben van de (on)mogelijkheden van de installaties en apparatuur.
 4. Er wordt meestal met betrokken vrijwilligers gewerkt. Zorg voor maximale communicatie, duidelijke instructies en waardering.
 5. Zet verlichting, verwarming, ventilatie en koeling alleen aan als ruimtes gebruikt worden. Dit vereist naast een goede kennis van de installaties ook inzicht in de gebruiksbestemming van de diverse ruimtes.
 6. Koop gezamenlijk duurzame energie in via Energie voor Kerken.

Lees ook:

Energie besparen in historische woningen.

Handleiding Energiebesparen voor kerkgebouwen.

Klimaatbeheersing in monumentale kerken.

Maak maximaal gebruik van kennis en ervaring binnen jullie gemeenschap. Mensen kiezen eerder voor een klus, dan voor een bestuursfunctie.

Heb je de smaak te pakken?

Wil je aan de slag binnen jouw kerk?

Download startpakket
 1. Vorm een groep en zoek medestanders
 2. Overleg samen met welke stap jullie kerk kan starten
 3. Stel vast wat je nodig hebt om te starten
 4. Overleg de voorgenomen actie met de kerkraad
 5. Plan een datum waarop je gaat starten
bee