« Ga terug naar de Groene Kerken Website

Investeer in zonnepanelen

Waarom

Als (Groene) Kerken willen we een bijdrage leveren aan de beperking van de opwarming van de aarde en verbetering van de luchtkwaliteit, door mee te werken aan een transitie naar opwekking van hernieuwbare energie. Met het plaatsen van zonnepanelen op het kerkgebouw helpen we zichtbaar mee aan het fossielvrij maken van Nederland. De zelf opgewekte groene stroom kunnen we gebruiken voor ons eigen stroomgebruik. De investering in een zonnestroomsysteem verdient zich snel (7 tot 10 jaar) terug, waarna we nog 15 tot 20 jaar nagenoeg gratis kunnen profiteren van lagere jaarlijkse energielasten. 

 

Informatie

Zonnestroomsysteem

Zonnestroomsystemen bestaan uit vier componenten: 

 • zonnepanelen, 
 • omvormer(s) 
 • montage-systeem
 • aansluiting op het elektriciteitsnet. 

In de download worden deze componenten en de verschillende keuzes die hierin te maken zijn nader beschreven.

 

Daar kunt u ook lezen over het monitoren van de opbrengst aan energie en besparing aan CO2 uitstoot die u doet dankzij het gebruik van zonne-energie. De energetische terugverdientijd van zonnepanelen is bovendien gunstig en ook voor het onderhoud en uiteindelijk de recycling van de panelen is aandacht. Is uw kerkgebouw een monumentaal pand? Lees in de bovenstaande download waar u in dat geval rekening mee dient te houden.

 

Financieel

In de download kunt u lezen over:

 • Terugleveren van elektriciteit aan het net
 • Kosten en baten zonnepanelen
 • Teruggave BTW
 • Verzekering
 • Garantie

Laatste en nieuwe informatie is te lezen in dit artikel van 5 maart 2020.

Hoe

Stappenplan zonnepanelen

Overweegt u zonnepanelen aan te schaffen? Onderstaande punten bieden houvast bij de aanschaf:

 • Is het dak waarop de zonnepanelen gepland zijn geschikt?
  • Is de dakoriëntatie tussen zuidwest en zuidoost?
  • Ligt de dakhelling tussen 30 en 45 graden?
  • Er dient rekening gehouden te worden met mogelijk schaduw op de zonnepanelen, die moet zo min mogelijk zijn. Schaduw kan veroorzaakt worden door dakkapellen, cv-pijpjes, ontluchtingspijpen, schoorstenen, daklichten en dakramen, maar natuurlijk ook door andere gebouwen en bomen.
  • Is het dak draagkrachtig genoeg?
 • Is er sprake van een monumentaal gebouw? Zijn er omgevingsvergunningen nodig voor het plaatsen van de panelen?
 • Kunnen we gebruikmaken van de salderingsregeling?
 • Komen we in aanmerking voor BTW teruggave?
 • Komen we in aanmerking voor een provinciale of gemeentelijke subsidie?
 • Wat is het elektriciteitsverbruik over de afgelopen 3 jaren?
 • Hoeveel zonnepanelen?
  • De jaarlijkse opbrengst van de zonnepanelen moet niet hoger zijn dan het jaarlijks energieverbruik, omdat onzeker is of de terugleververgoeding blijft.
 • Welk type zonnepanelen?
  • Kies een zonnepaneel met een zo groot mogelijk vermogen (300 Wattpiek of hoger)
  • Kies voor monokristallijne zonnecellen met een hoger rendement
  • Maak een keuze uit de kleur van de zonnecellen, de kleur van het aluminium frame en de kleur van de coating aan de achterzijde
 • Welk type omvormer?
  • Kies voor een kwalitatief goede omvormer
  • Kies voor een string-omvormer wanneer geen schaduwwerking op de panelen kan optreden
  • Kies voor micro-omvormers indien dit wel het geval is
 • Selecteer een aantal installateurs
  • Kies bij voorkeur een Zonnekeur Installateur 
  • Kies een installateur die ingeschreven staat in het SEI Erkenningsregister EVI, waarmee deze gecertificeerd is om zonnestroom-systemen te ontwerpen, te installeren en bouwkundig te monteren
  • Kies een installateur die lid is van Techniek NL en beschikt over een Vca-certificaat
  • Zoek bij voorkeur een lokale installateur
 • Vraag offertes aan
  • Vraag een aantal (2 à 3) offertes op bij de geselecteerde installateurs. 
  • Misschien is er bij u in de buurt een collectieve inkoop van zonnepanelen waaraan u kan mee doen
  • Zonnepanelen zijn maatwerk. Zeker op een kerkgebouw is het aanbrengen van zonnepanelen een kwestie van maatwerk, verwacht dan ook van een installateur dat deze bij u langs komt om de situatie ter plekke op te nemen. Maak daarbij afspraken over de layout van het zonnestroomsysteem, het kabelverloop, de plaats van de omvormer en de noodzakelijke werkzaamheden in de meterkast. Alleen op deze manier kan er een goede offerte uitgebracht worden.
 • Bekijk de offertes kritisch
  • Kijk kritisch naar de voorgerekende terugverdientijden. De terugverdientijd van zonnepanelen wordt nog wel eens bepaald aan de hand van energieprijsstijgingen van 7 tot 8% per jaar, dit is onrealistisch. De afgelopen jaren zijn de energieprijzen nauwelijks gestegen. Een realistische offerte berekent de terugverdientijd zonder of met een zeer beperkte jaarlijkse stijging van de energieprijs (0 – 1,5%).
  • Kijk kritisch naar de voorwaarden, de garanties, de levertijden, de betalingsregeling, de monitoring, etc.
  • Maak een keuze en geef de gekozen installateur een schriftelijke opdracht.

 

Tips:

 • De positionering van zonnepanelen op een hellend dakvlak moet zodanig plaatsvinden dat voldaan wordt aan ‘objectieve’ welstandseisen. Voorkom een verspreide positionering van de panelen over het dakvlak, en probeer deze zoveel mogelijk in rechthoekige formaties te rangschikken.
 • Er zijn wereldwijd zeer veel producenten van zonnepanelen. Over het algemeen kan gesteld worden dat de zonnepanelen van de top 10 producenten van zeer goede kwaliteit zijn. Daarnaast bieden deze producenten de meeste zekerheid met het oog op garantie en het naleven daarvan.
 • Houd u rekening met het feit dat een omvormer een technische levensduur heeft van 15 jaar, waarbij voor de andere onderdelen van het zonne-energiesysteem, zoals de zonnepanelen, een levensduur van 30 jaar kan worden aangehouden. Tussentijds dient u uw omvormer dus een keer te vervangen.
 • Bij zonnestroomsystemen op platte daken neemt, vanwege het eigen gewicht van het systeem en de benodigde ballast, de belasting op het dak vaak toe tot meer dan 50 kg/m². Voor lichte stalen of houten platte daken kan deze extra belasting te groot zijn. Heeft uw kerkgebouw een plat dak met een licht stalen of houten dakconstructie, schakel dan altijd een constructeur in om te bepalen of het dak qua draagkracht geschikt is voor toepassing van zonnepanelen.
 • Zorg bij een plat dak eerst voor onderhoud van de dakbedekking, alvorens hierop een zonnestroom-systeem met een levensduur van 25 tot 30 jaar aan te brengen.

Ervaring

In Nederland is al een aantal kerken voorzien van zonnepanelen, onderstaand een aantal voorbeelden:

 • Petrus Canisiuskerk, Nijmegen
 • Gereformeerde kerk Den Ham
 • Protestantse gemeente Huissen
  • 16 zonnepanelen, totaal 3,92 kWp
  • 3.000 kWh jaaropbrengst
 • RK parochie St. Joannes de Doper te Hoofddorp
  • 225 m2 zonnepanelen
 • In klooster Casella te Hilversum bestaat het glazen dak uit zonnecollectoren. Kijk vooral even op de website, want behalve praktisch is deze vorm van zonnestroom ook erg mooi, de lichtinval in de kapel is prachtig! Zie https://www.casella.nl.

 

Heb je de smaak te pakken?

Wil je aan de slag binnen jouw kerk?

Download startpakket
 1. Vorm een groep en zoek medestanders
 2. Overleg samen met welke stap jullie kerk kan starten
 3. Stel vast wat je nodig hebt om te starten
 4. Overleg de voorgenomen actie met de kerkraad
 5. Plan een datum waarop je gaat starten
bee
x
bee

GroeneKerkenactie stimuleert kerken om te verduurzamen en groener te worden. Beantwoord de 12 vragen van de GroeneKerkentest en ontdek hoe groen jouw kerk is.

Doe de test