« Ga terug naar de Groene Kerken Website

Nieuwe ontwikkelingen

Waarom

Om aan de doelstellingen voor verdere verduurzaming te kunnen voldoen stimuleert de overheid ontwikkelingen die leiden tot kostenbesparing en een verbetering van de efficiency voor verdere verduurzaming. De echte realisatie moet van marktpartijen komen. Dit zijn niet alleen leveranciers maar ook onderzoeksinstellingen, de bouw en installatiesector etc. Zonder nieuwe ontwikkelingen zal de gehele energietransitie zowel economisch als technisch niet realiseerbaar zijn. In de volgende paragraaf worden de ontwikkelingen die relevant zijn voor kerkgebouwen kort omschreven.

 

Informatie

Mogelijke relevante ontwikkelingen voor kerkgebouwen zijn:

 1. Verbetering van de isolatiewaarde van isolatiematerialen waardoor een verdere beperking van het benodigde volume bij dezelfde isolatiewaarde mogelijk is.
 2. Idem voor isolatieglas. 
 3. De efficiencyverhoging van zonnestroom-systemen en de steeds verdergaande mogelijkheden voor inpassing in alle mogelijke situaties (denk aan indak-systemen en geïntegreerde zonnecellen).
 4. Koeling van zonnestroom-systemen om de efficiency te verbeteren. Dit kan ook in combinatie met warmtepompen waarbij de koeling de inputwarmte voor de warmtepomp is.
 5. Mogelijkheden voor (seizoen)opslag van warmte en elektriciteit. Dit wordt extreem belangrijk door de steeds grotere onbalans tussen vraag en aanbod van energie. Een praktijkvoorbeeld: Duurzame elektriciteit met zonnestroom-systemen wordt vooral in de zomerdaguren geproduceerd terwijl warmtepompen vooral duurzame elektriciteit in de koude winterdagen nodig hebben.
 6. Warmtepompinstallaties worden steeds beter. Mogelijke warmtebronnen zijn bodemwarmte, lucht, oppervlaktewater, rioolwater en alle mogelijkheden van restwarmte. Voor bestaande bouw wordt de toepassing van warmtepompen ook haalbaar als er voldoende aandacht is voor lage temperatuurniveaus, lage temperatuur warmteafgifte systemen, kwaliteitsborging voor aanleg en beheer, verlaging geluidsniveau, inpassingsmogelijkheden, verhoging efficiency voor de warmtapwaterinstallatie, integratie met warmteopslag inclusief zonnewarmte. Ook solitaire vlakke plaatcollectoren en/of heat pipes worden vaker haalbaar.
 7. Zowel ventilatiesystemen met warmteterugwinning (WTW) voor een heel gebouw, als ook voor afzonderlijke ruimtes komen in steeds meer vormen beschikbaar.
 8. Er komt steeds meer aandacht voor de mogelijkheden van duurzaam geproduceerde (groene) waterstof. De eerste verwarmingsketels voor  waterstof komen op de markt. Er zijn nog veel aandachtspunten voor een echte doorbraak. Enkele voorbeelden: Er is een groot tekort aan duurzame elektriciteit, het energetisch rendement van de gehele waterstofketen is veel lager dan directe benutting van duurzame elektriciteit etc. Duurzaam geproduceerde (groene) waterstof lijkt echter wel de beste oplossing voor de balansproblematiek omdat we waterstof net als aardgas op kunnen slaan.

Hoe

Daar is geen éénduidige oplossing voor. Probeer bij een verduurzamingsproject altijd voor een integrale aanpak te kiezen waarbij aandacht voor nieuwe ontwikkelingen altijd op de agenda komt. Bepalend is de deskundigheid en onafhankelijkheid van projectpartners.

Voor een onafhankelijk advies kunt u contact opnemen met Hellemans Consultancy (energieadviesbureau dat tevens betrokken is bij Energie voor Kerken).

Heb je de smaak te pakken?

Wil je aan de slag binnen jouw kerk?

Download startpakket
 1. Vorm een groep en zoek medestanders
 2. Overleg samen met welke stap jullie kerk kan starten
 3. Stel vast wat je nodig hebt om te starten
 4. Overleg de voorgenomen actie met de kerkraad
 5. Plan een datum waarop je gaat starten
bee
x
bee

GroeneKerkenactie stimuleert kerken om te verduurzamen en groener te worden. Beantwoord de 12 vragen van de GroeneKerkentest en ontdek hoe groen jouw kerk is.

Doe de test