« Ga terug naar de homepage van GroeneKerken

Moestuinieren met kinderen

Waarom

Als Groene kerken willen we bewust ‘leren’ omgaan met Gods schepping. Het is belangrijk de kinderen in dit proces mee te nemen. Een ultieme manier daarvoor is hen zelf groenten te laten verbouwen in een moestuin. Naast het aspect duurzaamheid zijn er vele voordelen aan deze vorm van praktijkgericht onderwijs.

  • Alle kinderen kunnen hun ei hier kwijt, omdat er geen meetlat is waaraan ze moeten voldoen.
  • Vele gelijkenissen en verhalen uit de Bijbel komen tot leven.
  • Het biedt een natuurlijke verbinding tussen jong en oud in de gemeente.
  • Het is bewezen dat kinderen die zelf groenten verbouwen gezondere keuzes maken in hun voeding. Het is dus direct heilzaam voor de kinderen zelf.

Als de moestuin zichtbaar is voor het publiek, dan geeft de moestuin het kerkgebouw gedurende het hele jaar een natuurlijke en menselijke uitstraling en slaat het een brug naar de mensen in de omgeving. De missionaire kansen die een moestuin geeft zijn eindeloos.

 

Informatie

Het onderwijspakket voor moestuinieren bestaat uit 20 lessen per jaar. De lessen starten zes weken voor Pasen (maart/april) en eindigen met een oogstfeest op het Loofhuttenfeest (september/oktober). Een les duurt ongeveer een half uur, inclusief spullen pakken en weer opruimen.

Het moestuinlessenpakket is opgebouwd uit drie jaar. Ieder jaar worden er verschillende groenten verbouwd en worden er andere geestelijke lessen geleerd. Hierdoor blijven de lessen uitdagend voor de kinderen.

Oogstfeesten

In de lessen wordt aandacht besteed aan de feesten van God: Pasen, Pinksteren, en het Najaarsfeest Loofhutten. Deze feesten zijn in de Bijbel allemaal oogstfeesten. Omdat onze oogstmomenten anders vallen dan in Israël, vieren de kinderen voor de zomervakantie en aan het einde van het Loofhuttenfeest een oogstfeest. Deze oogstfeesten kunnen samen met de gemeente en met de buurt worden gevierd.

 

Hoe

Een moestuintje kan op zeer eenvoudige wijze worden ingericht in houten bakken (met eventueel gronddoek) op een grasveldje, op een parkeerplaats of langs zuidgevel van het gebouw.

Wanneer er meer ruimte aanwezig is of er meer kinderen zijn dan kan een grotere ruimte gebruikt worden. Zie voor meer voorbeelden van moestuinen de fotocarrousel op de homepage van Er op uit!

 

Links

Heb je de smaak te pakken?

Wil je aan de slag binnen jouw kerk?

Download startpakket
  1. Vorm een groep en zoek medestanders
  2. Overleg samen met welke stap jullie kerk kan starten
  3. Stel vast wat je nodig hebt om te starten
  4. Overleg de voorgenomen actie met de kerkraad
  5. Plan een datum waarop je gaat starten
bee