« Ga terug naar de homepage van GroeneKerken

Liederen rond de Schepping

Waarom

In vieringen wordt altijd gezongen. Voor vieringen rond Schepping en Duurzaamheid zijn vele liederen beschikbaar.

Informatie

We geven een (onvolledig) overzicht van liederen die te gebruiken zijn.

 

Hoe

Hier vind je een aantal tips voor liederen om te zingen of te laten zien in een viering:

Psalmen: 8, 19, 24, 98, 104, 145, 148

Uit het Nieuwe Liedboek: 36a, 98b, 98c, 104a, 14

Uit het Nieuwe Liedboek

154: Het lied van de drie mannen in het vuur

162 In het het begin lag de aarde verloren (ook: bundel Alles wordt nieuw, deel 1,

lied 1)

216 Dit is een morgen als ooit de eerste (nog mooier in oorspronkelijke Engelse

versie: Morning has broken – Eleanor Farjeon)

220 Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon

275 Het lied van Gods aanwezigheid

299: Om de mensen en de dieren (Kyrie)

568: Ubi Caritas

670 Kom Schepper God, o heilige Geest

701: Zij zit als een vogel

706 Dans mee met Vader, Zoon en Geest

718: God die leven hebt gegeven

772 Jesaja heeft eeuwen geleden voorzien (bij: Jesaja 11)

839 Ik danste die morgen

846 De wijsheid van voor alle tijden

848 Al wat een mens te kennen zoekt

849 Zoek de wegen van de wijsheid

850 Geen taal bij machte u te noemen

880 Het leven op aarde is vreugde en rijkdom

977 Ga uit, o mens, en zoek uw vreugd

978 Aan u behoort, o Heer der heren

979 De vogels van de bomen

980 Van alle welgeschapen dingen

981 Zolang er mensen zijn op aarde

982 In de bloembol is de krokus

983 Lieve boetseerder

984 Gezegend die de wereld schept

985 Heilig, heilig, heilig, hemelhoog verheven

987 Bron van het zijnde

 

Verzameld Liedboek

28 De hemel ontvouwt de glorie van God

104 U wil ik noemen, God

107 Alles wacht op u vol hoop

155 Looft de Heer, al wat gemaakt is

525 Dat woord waarin ons richting werd gegeven

864 Aarde, werk van uw handen

Opwekking

Opwekking 70 Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw naam

Opwekking 174 Juicht, want Jezus is Heer

Opwekking 329 U bent de Heer van de schepping

Opwekking 355 U die mij geschapen hebt

Opwekking 401 Koning Jezus, wij verhogen U

Opwekking 461 Mijn Jezus, mijn redder

Opwekking 475 Majesteit, Koning in eeuwigheid

Opwekking 492 Wie kleurt de zon als de dag openbloeit?

Opwekking 505 Vader van de schepping volvoer uw plan

Opwekking 585 Er is een dag

Opwekking 586 Heel de schepping geeft U eer

Opwekking 675 Vader, ik kom Uw heiligdom binnen

Youth for Christ

nr 203 Zie ik sterren aan de hemel staan (ook in: Op Toonhoogte, 129)

Liederen en gebeden uit Iona & Glasgow I

29 Een vogel, ze broedt (in een andere vertaling opgenomen in: Nieuwe

Liedboek, 701)

Opstaan! Meer liederen uit Iona, Glasgow

35 Wie gaf de regenboog zijn kleuren?

 

Zangen van Zoeken en Zien

89 De boom is de aarde dankbaar

512 Ik lag de lieve lange dag

Kantieken

Het lied in de vuuroven Gezangen voor liturgie 491 (ook: Randstadbundel 255)

Almachtige, verheven Heer Liedboek der kerken 400

Kinderliederen:

Elly en Rikkert, Een boek vol liedjes 1 Zie de zon, zie de maan (ook in: Op Toonhoogte, 463)

Liedje voor de aarde, zie hier

Overige liederen:

Om te luisteren

 • Marvin Gaye: Mercy mercy me – the ecology (What’s goin’ on, 1971)
 • Moby: God moving over the face of the waters (Moby, 1992)
 • Haydn: Die Schöpfung (oratorium)
 • Johan Bredewout: Schepping (oratorium)

Andere tips:

 • kijk eens op deze pagina van Micha Nederland over liederen rond gerechtigheid
 • Bekijk de tips op de website Schepping Vieren.
 • Lied over klimaatactivisme: hier.

Laat ook eens een mooi lied horen. Met een youtubefilmpje erbij met mooie beelden, bijvoorbeeld tijdens de opening of collecte.

Links

Heb je de smaak te pakken?

Wil je aan de slag binnen jouw kerk?

Download startpakket
 1. Vorm een groep en zoek medestanders
 2. Overleg samen met welke stap jullie kerk kan starten
 3. Stel vast wat je nodig hebt om te starten
 4. Overleg de voorgenomen actie met de kerkraad
 5. Plan een datum waarop je gaat starten
bee