« Ga terug naar de homepage van GroeneKerken

Waarom

Er verschijnt veel informatie rond geloof en duurzaamheid. Ook deze toolkit biedt veel inspiratie om in de kerk aan de slag te gaan of zijn met duurzaamheid. Inspiratie helpt om breder te denken en nieuwe dingen te leren.

Informatie

In dit hoofdstuk vind je allerlei artikelen rond geloof en duurzaamheid.

Bekijk ook de verschillende webinars die in 2020 en 2021 gegeven zijn, en gebruik deze gesprekshandleiding bij de webinars in je kerk.

Bekijk het webinar hoe Oosterbeek/Wolfheze groene kerk werd.

Hoe

Hier vind je een overzicht van verschillende materialen:

GroeneKerken

Een introductievideo: wij zijn een groene kerk. Bekijk hem hier en laat hem zien in je kerk!

Download de powerpointpresentatie met uitleg over het waarom, wat en hoe van GroeneKerken. Deze presentatie helpt je bij het aangaan van het gesprek over het aanmelden als ‘groene kerk’ in je parochie of gemeente.

Download en print de Duurzame bucketlist, een handige lijst om in gesprek te gaan hoe ieder kerklid het verschil kan maken. Of open meteen de app: www.duurzamebucketlist.nl/app.

Preken

Een preek over duurzaamheid en afhankelijkheid, n.a.v. 1 Kronieken 29:10-16 en Johannes 2:1-11. Lees hier de preek en bekijk hier de liturgie van de zondag.

De handreiking voor de klimaatloop uit 2017 staat vol teksten en liederen die te gebruiken zijn in een viering.

En themapakket met allerlei materialen voor de week voor de Schepping uit 2009.

Gespreksmaterialen

Gebruik de materialen van de zomerconferentie Heel het Leven van New Wine, die op 5 thema’s verdiepend materiaal aanbiedt voor gesprekskringen van kerken.

Verdiepende artikelen over duurzaamheid en armoedebestrijding

  • Duurzaamheid heeft volgens Jhagroe de bestaande ongelijkheid vergroend. Lees meer in een verdiepend artikel van collega Trinus Hoekstra.
  • Klimaatbonus en sociale ongelijkheid. Sinds de klimaattop in Parijs (2015) is de urgentie sterker geworden voor landen om te investeren in duurzaamheid. Het betekent ook dat iedereen de middelen moet hebben om te verduurzamen. Sociale ongelijkheid zal zich gaan wreken in de beschikking over die middelen. Het maakt de vraag actueel hoe de kosten en baten van klimaatbeleid rechtvaardig verdeeld kunnen worden. In dit artikel een verkenning: van een wereldwijd klimaatfonds tot een Nederlandse ‘klimaatbonus’. Lees het artikel van Trinus Hoekstra.
  • Duurzaamheid en afhankelijkheid, een artikel nav een preek over 1 Kronieken 29.

Heb je de smaak te pakken?

Wil je aan de slag binnen jouw kerk?

Download startpakket
  1. Vorm een groep en zoek medestanders
  2. Overleg samen met welke stap jullie kerk kan starten
  3. Stel vast wat je nodig hebt om te starten
  4. Overleg de voorgenomen actie met de kerkraad
  5. Plan een datum waarop je gaat starten
bee