« Ga terug naar de homepage van GroeneKerken

Verdiep je in groene theologie

Waarom

Een groene kerk begint bij en wordt gedragen door een groen geloof. Een groene gelovige spiritualiteit die doordacht wordt in en gevoed wordt door een groene theologie.

Informatie

Dit hoofdstuk geeft een (niet compleet) overzicht van boeken en websites waar meer te lezen is rond theologie en duurzaamheid. Wil je je meer verdiepen in visies op duurzaamheid, bekijk dan wat je aanspreekt. Inspiratie is ook te vinden in de verschillende personen, kerken en geloofsgemeenschappen die ontstonden en  een vormen vonden om hun geloof te delen: woestijnvaders, religieuze ordes en personen, teksten van bijvoorbeeld Franciscus van  Assisi, Johannes van het kruis, Eckhart, Benedictus, Paus Franciscus, etcetera.

Hoe

NIEUW (2022)

 • Een klimaatgesprek onder pastores

  Een groep jonge theologen en gastschrijvers maakte een een serie artikelen en gespreksvragen: ‘Een klimaatgesprek onder pastores’. Het is bedoeld om in een collegiale setting het gesprek aan te gaan over dit onderwerp.

 • Karen Armstrong, een van de meest vooraanstaande schrijvers op het gebied van religie, brengt een nieuw boek uit: ‘De heilige natuur. het herstel van onze relatie met onze natuurlijke omgeving’. Het boek gaat over de wezenlijke verbinding tussen mens en natuur. Het is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in onze relatie met de natuurlijke wereld, zich zorgen maakt over de klimaatcrisis en beseft dat actievoeren niet genoeg is: we moeten op zoek naar nieuwe manieren om de aarde te behouden voor de generaties die na ons komen.
 • Katharine Hayhoe, christelijke klimaatwetenschapper uit de VS, brengt een boek uit: ‘Hoop voor de aarde’. De klimaatverandering is even urgent als complex. We benoemen het en zuchten erover, maar het lukt ons moeilijk om samen tot concrete actie te komen. Katharine Hayhoe legt daar de vinger bij en geeft aan hoe we vanuit een gesprek hierover heel praktisch aan de slag kunnen gaan om het klimaat te redden. Daarvoor is nodig dat de feiten bekend zijn. Die zet ze op een rij. Daarnaast is het belangrijk dat we zicht hebben op oplossingen. Die geeft ze in het boek. Hayhoe spoort de lezer aan om werk te maken van het klimaat en daarbij de hoop niet te verliezen.

ANDERE BOEKEN

Wat minder recente theologie is bijvoorbeeld:

   • John Cobb, A theology of  ecology 1972,  
   • Gerhard Liedke, Ökologische Theologie, 1981, 
   • Moltmann, Gott inder Schöpfung, 1983
   • Sölle/Schotroff ‘De hemel aarden. Een ecofeministische benadering van de bijbel’, 1996

Ervaring

Sinds het verschijnen van het boek Groene Theologie wordt het in vele gemeenten gezamenlijk gelezen en besproken, zo mogelijk aangevuld met een lezing van de auteur. In de De Protestantse Gemeente Beilen wordt op die manier in 2019 weer nieuw leven geblazen in de werkgroep Groene kerk en worden gemeenteleden betrokken bij het thema.

Heb je de smaak te pakken?

Wil je aan de slag binnen jouw kerk?

Download startpakket
 1. Vorm een groep en zoek medestanders
 2. Overleg samen met welke stap jullie kerk kan starten
 3. Stel vast wat je nodig hebt om te starten
 4. Overleg de voorgenomen actie met de kerkraad
 5. Plan een datum waarop je gaat starten
bee