« Ga terug naar de homepage van GroeneKerken

Leeswijzer bij de brochure Van God is de aarde… en al wat daar leeft

Waarom

Vaak horen we van voorgangers en van actieve gemeenteleden en parochianen dat ze behoefte hebben aan een theologische onderbouwing van de aandacht voor en benadering van het thema duurzaamheid. De brochure Van God is de aarde… en al wat daar leeft geeft hiertoe een aanzet door te laten zien dat duurzaamheid in de kern een zaak is van levensbeschouwing, spiritualiteit en geloof. Om verantwoord nieuwe wegen in te slaan is het nodig ons geloof opnieuw te doordenken aan de hand van nieuwe vragen die de huidige situatie op aarde ons stelt.

Informatie

De leeswijzer biedt handreikingen voor hoe je de brochure in je gemeente of parochie zou kunnen gebruiken. De brochure is primair bedoeld om gezamenlijk gelezen en besproken te worden, bijvoorbeeld in gespreks- of bijbelgroepen en werkgroepen ‘duurzaamheid’ (mov, zow, diaconie). De leeswijzer bevat een voorbeeld voor een gespreksbijeenkomst, een workshop, voorbeeldvragen bij de teksten, en suggesties voor themavieringen. 

Hoe

Vraag het secretariaat van je parochie of gemeente om een aantal brochures te bestellen. Of doe dit zelf. Maak mede-parochianen of gemeenteleden en je pastor of predikant enthousiast om de brochure samen te lezen. Download de leeswijzer en organiseer een gespreksbijeenkomst, een serie met een vaste groep, of een eenmalige workshop. Het voorbereiden van een themaviering behoort ook tot de mogelijkheden. Je kunt natuurlijk ook een een van de auteurs uitnodigen. Hun namen en e-mail adressen vind je in de leeswijzer.

Downloaden en bestellen kan hier.

Heb je de smaak te pakken?

Wil je aan de slag binnen jouw kerk?

Download startpakket
  1. Vorm een groep en zoek medestanders
  2. Overleg samen met welke stap jullie kerk kan starten
  3. Stel vast wat je nodig hebt om te starten
  4. Overleg de voorgenomen actie met de kerkraad
  5. Plan een datum waarop je gaat starten
bee