« Ga terug naar de homepage van GroeneKerken

Waarom

De Bijbel beschrijft relaties tussen God, mensen, en de aarde. In geloofstaal spreken we daarom over schepping en Schepper. We geloven dat God leven schenkt, hoop en liefde en een bron van leven in vrijheid is, ook voor ons persoonlijk leven.

De aarde is aan ons en toekomstige generaties toevertrouwd als leefomgeving. De aarde biedt ons voedsel en grondstoffen om ons te kleden.

Wij hebben in deze wereld niets meegebracht en kunnen er niets uit meenemen. Voedsel en kleding, dat is ons genoeg”, 1 Tim. 6,7-8.

Informatie

De Bijbel is een inspiratie voor leven in en met de schepping. Er wordt ons een leefstijl voorgehouden die recht doet aan mensen, de aarde, dieren, natuur en milieu. Uitputting, vernietiging en verontreiniging horen daar niet bij. 

Dominee Domburg neemt je in onderstaande overdenking mee in de Bijbel. Hij belicht verschillende verhalen en teksten in de Bijbel waarin onze omgang met de aarde duidelijk naar voren komt.

Hoe

Vind hier ideeën voor je kerk/parochie om met de Bijbel aan de slag te gaan

 • Er bestaat een “Groene Bijbel” waarin teksten die een relatie hebben tot de aarde, natuur en milieu groen zijn gemarkeerd. Deze Bijbel is helaas niet meer verkrijgbaar. Wel heeft het Nederlands Bijbelgenootschap een leeswijzer ontwikkeld om je eigen Bijbel groen te maken. 
 • Kerk in Actie biedt drie voorbeeldbijbelstudies rond Groen en Duurzaam aan volgens de methode Op verhaal komen. In drie aparte downloads kun je hier drie avonden mee vullen. 
 • Bij het boek Super Waar biedt ‘God in de supermarkt’ 9 inspirerende bijbelstudies aan. Deze bijbelstudies horen bij elk hoofdstuk van het boek en bieden een bijbelse bezinning op praktische zaken als voedselverspilling, dierenwelzijn en een eerlijke verdeling van eten in de wereld. Bijbelstudies zijn gratis te bestellen bij Alfred Slomp.  
 • Laudato Si geeft inspiratie vanuit de Katholieke traditie. Bekijk de leeswijzer om samen in gesprek te gaan rond Laudato Si, of lees verder op www.laudato-si.nl/Verdieping.
 • Actuele bijbelstudies over duurzaamheid en levensstijl (juni 2021): Eenvoudig leven.
 • Vind werkvormen om met kinderen en jongeren in gesprek te gaan over de Bijbel en duurzaamheid op de website van Jong Protestant.
 • Een heel toegankelijk boek is ‘Het groene hart van het geloof’ van Dave Bookless. Of bekijk de talk op de New Wine Zomerconferentie over Heel de ScheppingBij elk van de thema’s staat een inspirerend praatje van 20 minuten online met bijbehorend verwerkingsmaterialen voor thuis of op kringen, kinder- en tienrmateriaal
 • Op de website van A Rocha zijn inspirerende lezingen, bijbelstudies, boeken en andere materialen te vinden
 • Op de website www.kerkenmilieu.nl zijn duurzame overwegingen, teksten ter verdieping en bijbelstudies te vinden. 
 • Zo ook: www.scheppingvieren.nl
 • De Bijbel en Landbouw, een bijbelstudie over goed boeren.

In het Engels:

 • Via een aantal internationale kerkelijke organisaties zijn reflecties beschikbaar op de thema’s van de millenniumdoelen, gekoppeld aan korte bijbelstudies: The Sustainability Book.
 • De Anglicaanse kerk in Engeland heeft verschillende materialen beschikbaar voor vieringen, gebeden en bijbelstudie.
 • Bekijk de klimaatcampagne van ChristianAid uit Engeland.

Ervaring

In de veertigdagentijd van 2018 stond onze omgang met de aarde en al wat daarop leeft centraal: lucht en water, aarde, dieren en mensen. We lezen uit Genesis. Hét boek waarin de mens zijn plaats gewezen wordt te midden van planten, dieren en mensen en ten overstaan van onze God en Schepper. Hoe moeten we die begin verhalen verstaan? Waar is het onze God om begonnen? Hoe gaan we dan om met de aarde, ons gemeenschappelijk huis, met elkaar en met de Eeuwige? 

Heb je de smaak te pakken?

Wil je aan de slag binnen jouw kerk?

Download startpakket
 1. Vorm een groep en zoek medestanders
 2. Overleg samen met welke stap jullie kerk kan starten
 3. Stel vast wat je nodig hebt om te starten
 4. Overleg de voorgenomen actie met de kerkraad
 5. Plan een datum waarop je gaat starten
bee