« Ga terug naar de Groene Kerken Website

Kansen voor verduurzaming in beeld brengen

Waarom

Je hebt de situatie overdacht en als je bent uitgekomen bij het startpunt van de ‘doe’-route kun je hier verder. Je wilt niet vergaderen, maar gelijk beginnen met echte stappen naar verduurzaming. Hier helpen we je op weg met wát je kan verduurzamen én hoe je te werk gaat. Die zijn bepalend voor je slaagkans op korte termijn.

Informatie

Suggesties hoe je een proces in gang zet naar meer medewerking en misschien zelfs enkele mensen die met je mee gaan werken.

En een manier om een top 5 samen te stellen van de meest in aanmerking komende verduurzamingsstappen.

In dit hoofdstuk draait het om kansen en wat praktisch haalbaar zou kunnen zijn. In hoofdstuk 3 kijken we er nogmaals naar, om te borgen dat het op langere termijn positief uitpakt.

Hoe

Is je groepje nog te klein, vraag dan een of twee mensen om met je mee te denken (denktank). Daar zit vast iemand bij die gaandeweg meer betrokken raakt en ook gaat meewerken.

Je zet samen op een rij met welke activiteiten je snel verschil zou kunnen maken. Welke zaken zou je als eerste kunnen verduurzamen?

 1. Welke zaken zouden duurzamer kunnen?
 • Brainstormen: hou het klein, maar negeer alle andere beperkingen.
 • Loop door en om je kerkgebouw, en denk na over de activiteiten die in je geloofsgemeenschap plaatsvinden. Schrijf alles op wat je te binnen schiet.
 • Voorbeelden kan je halen uit Download 1. Checklist laaghangend fruit
 • Snuffel in de toolkit van www.groenekerken.nl bij de 4 praktische hoofdthema’s
 • Maak een inventarisatielijst van alle opties
 1. Maak een inschatting welke opties voldoen aan criteria als:
 • aanwijsbaar duurzamer
 • eenvoudig uitlegbare impact
 • weinig belemmeringen
 • lage kosten
 • korte realisatietijd
 • Aanvaardbaar binnen de huidige manier van denken van CvK, kerkenraad/parochiebestuur.
 1. Stel een top 5 samen van mogelijke verduurzamingsstappen.
 • Doe wat kán, niets moet

 

Vraag als het kan ook een welwillende diaken, ouderling of kerkrentmeester bij je denktank.
Als deze niet in je groep of denktank zitten, vertel dan sowieso enkele kerken-/parochieraadsleden vanaf het begin op informele wijze waar je mee bezig bent.
Informeer de hele raad op een meer formele manier als je wat verder bent.

Ervaring

In Heerhugowaard is de Protestantse Kerk gevestigd in de ‘Stad van de Zon’, een energieneutrale wijk in Heerhugowaard.

Tip: Bij het nadenken over ‘ hoe word je groene kerk’ zijn de mogelijkheden benut van het samen delen van een gebouw, een wijkcentrum, wat duurzaam is voor beide partijen. Er is eveneens een samenwerkingsverband met een biologische boerderij waar regelmatig activiteiten worden georganiseerd, waaronder scheppingsdag. Het onderwerp duurzaamheid zal expliciet een taak worden voor een van de ambtsdragers zodat het een blijvend onderwerp van gesprek is en groeit in de kerk. Zowel in de preek als op thema-avonden  wordt nagedacht over de relatie tussen geloof en verduurzaming.

 

Heb je de smaak te pakken?

Wil je aan de slag binnen jouw kerk?

Download startpakket
 1. Vorm een groep en zoek medestanders
 2. Overleg samen met welke stap jullie kerk kan starten
 3. Stel vast wat je nodig hebt om te starten
 4. Overleg de voorgenomen actie met de kerkraad
 5. Plan een datum waarop je gaat starten
bee
x
bee

GroeneKerkenactie stimuleert kerken om te verduurzamen en groener te worden. Beantwoord de 12 vragen van de GroeneKerkentest en ontdek hoe groen jouw kerk is.

Doe de test