« Ga terug naar de homepage van GroeneKerken

Kansen voor verduurzaming in beeld brengen

Jullie hebben de situatie in jullie gemeenschap in kaart gebracht en een route gekozen die past bij jullie gemeente. Het is mooi en motiverend om nu direct door te pakken en te beginnen met het zetten van echte stappen (of stapjes) naar verduurzaming. In dit hoofdstuk helpen we jullie op weg: wat kunnen jullie verduurzamen en hoe gaan jullie te werk? Deze stappen zijn bepalend voor jullie slaagkans op korte termijn.

Wil je meer weten over de verschillende routes: de Doe-route, de Denk-route en de Vier-route? Ga dan naar het hoofdstuk Drie routes tot een beleidsplan: doen, denken, vieren.

 

In dit hoofdstuk: wat is praktisch haalbaar?

In dit hoofdstuk onderzoeken jullie welke duurzame kansen er zijn in jullie kerk en wat praktisch haalbaar is.

In het volgende hoofdstuk, Bekijk wat haalbaar is en zet je eerste stappen, kijken we er weer iets verder: welke stappen kunnen jullie daadwerkelijk zetten.

 

Inspiratie: de duurzame diaconale werkgroep PKN Wolfheze / Oosterbeek

Bekijk ter inspiratie eerst het filmpje van de werkgroep duurzaamheid in Wolfheze / Oosterbeek. Zij zijn al een aantal jaar bezig met het zetten van duurzame stappen en hun acties hebben een positieve invloed op de gemeenschap.

Stel jullie top 5 samen

Hopelijk hebben jullie binnen jullie gemeenschap een werkgroep waarin jullie samenwerken. Ga met elkaar aan de slag en zet op een rij met welke activiteiten jullie snel een duurzaam verschil kunnen maken.

Is jullie (werk)groepje nog klein? Vraag dan een of twee mensen om met je mee te denken (denktank). Misschien zit daar iemand bij die gaandeweg meer betrokken raakt en ook actief gaat meewerken in de werkgroep. Je kunt hiervoor de flyer Wat is GroeneKerken gebruiken. 

 1. Welke zaken zouden duurzamer kunnen?
 • Brainstorm met elkaar over deze vraag. Houd het daarbij klein en werkbaar, maar negeer alle andere beperkingen.
 • Loop door en om jullie kerkgebouw, en denk na over de activiteiten die in jullie geloofsgemeenschap plaatsvinden. Schrijf alles op wat jullie te binnen schiet.
 • Voorbeelden kunnen jullie halen uit de checklist Laaghangend fruit.
 • Snuffel in de toolkit van www.groenekerken.nl bij de vier praktische hoofdthema’s: Energie & klimaat, Omgaan met geld, Schepping & natuur, Bewust inkopen.
 • Maak een inventarisatielijst van alle opties
 1. Maak een inschatting welke opties voldoen aan criteria als:
 • aanwijsbaar duurzamer
 • eenvoudig uitlegbare impact
 • weinig belemmeringen
 • lage kosten
 • korte realisatietijd
 • aanvaardbaar binnen de huidige manier van denken van kerkenraad/parochiebestuur
 1. Stel een top 5 samen van mogelijke verduurzamingsstappen.

 

Vraag als het kan ook een welwillende diaken, ouderling of kerkrentmeester in jullie denktank.

Als zij niet in je groep of denktank zitten, vertel dan sowieso enkele kerken- of parochieraadsleden vanaf het begin op informele wijze waar je mee bezig bent.

Informeer de hele raad op een meer formele manier als je wat verder bent.

Links

Ervaring

De Protestantse Kerk in Heerhugowaard staat in de ‘Stad van de Zon’, een energieneutrale wijk.

De kerk geeft de volgende tips, als het gaat over ‘groene kerk worden’:

 • Kijk of er mogelijkheden zijn om een gebouw te delen, bijvoorbeeld met een wijkcentrum. Dat is duurzaam voor beide partijen.
 • Kijk met wie je kunt samenwerken. Wij hebben een samenwerkingsverband met een biologische boerderij. Daar organiseren we regelmatig activiteiten, waaronder scheppingsdag.
 • Maak het onderwerp ‘duurzaamheid’ een expliciete taak van een van de ambtsdragers, zodat het een blijvend onderwerp van gesprek is en groeit binnen de kerk.
 • Denk samen na over de relatie tussen geloof en verduurzaming, zowel in de preek als op thema-avonden.

 

Heb je de smaak te pakken?

Wil je aan de slag binnen jouw kerk?

Download startpakket
 1. Vorm een groep en zoek medestanders
 2. Overleg samen met welke stap jullie kerk kan starten
 3. Stel vast wat je nodig hebt om te starten
 4. Overleg de voorgenomen actie met de kerkraad
 5. Plan een datum waarop je gaat starten
bee