« Ga terug naar de homepage van GroeneKerken

Beleid in wording

Waarom

Het kan zijn dat de Denk-route niet veel visie en overeenstemming oplevert. Of wellicht is het niet gelukt om de aanwezige bouwstenen voor duurzaamheidsbeleid (zie Download 8: Al doende toewerken naar een beleidsplan) uit te bouwen tot een volwaardig overkoepelend beleidsplan. Geen nood! Er kunnen al gauw een paar afspraken of uitgangspunten opgesteld worden die wél over de hele geloofsgemeenschap gaan. Door die op papier te zetten is er een begin van overkoepelend beleid. Toch fijn, zeker als je groep nog weinig ervaring heeft met beleid maken, en het bestuur aarzelt over verduurzaming. Door eenvoudig te beginnen went iedereen er aan.

Informatie

Suggesties voor het soort afspraken dat je kan vastleggen als een eenvoudige vorm van beleid.

Een voorbeeld uit de praktijk.

Hoe

Wat je zoal kan vastleggen in basisafspraken

 • Het gesprek te zullen voeren over relevantie en wenselijkheid van verduurzaming.
 • Het voornemen bepaalde mogelijkheden van verduurzaming te verkennen en bespreken.
 • Opdracht aan een breed samengesteld groepje om op een rij te zetten wat er komt kijken bij de aanpak van verduurzaming.
 • Afspreken een pilot uit te voeren door de groep en deze met alle geledingen te evalueren.
 • Een paar kortlopende acties afspreken waar meerdere commissies bij betrokken zijn, en waarvoor toevallig steun en menskracht beschikbaar is; en deze uitvoeren.
 • Activiteiten op het gebied van Geloof en inspiratie, en Schepping en natuur.
 • Afspraak een spreker uit te nodigen van een andere Groene Kerk of van het sprekersnetwerk, om vragen en twijfels voor te leggen aan een (ervarings-)deskundige.
 • Een schets van de financiële situatie, en wat dit betekent voor een toekomstig duurzaamheidsbeleid. Eventueel uitgangspunten vastleggen voor de kosten en opbrengsten van toekomstige verduurzaming.
 • Onderwerpen waar verschillende visies op bestaan en waarover zal worden doorgepraat.
 • Het voornemen om vorm en haalbaarheid te onderzoeken van een jaarlijks budget voor activiteiten en vieringen inzake duurzaamheid.
 • Een datum waarop opnieuw overlegd zal worden over de wenselijkheid van een overkoepelend duurzaamheidsbeleid.

Welke impact wil je realiseren? 

In situaties als deze wordt de keuze van verduurzamingsstappen nogal eens bepaald door het toevallige enthousiasme van bestuurders. Je kan blij zijn met elke verduurzamingsstap waar men aan wil werken. Dat dat niet altijd evenveel impact heeft op duurzaamheid moet je dan maar accepteren ook al jeuken je handen. Er moet nog zoveel gebeuren! Dan toch doorgaan als groep vraagt doorzettingsvermogen.

Je ongeduld zou je kunnen delen met je gesprekspartners. Overkoepelende afspraken over verduurzaming met veel impact komen er dan nog wel niet, maar stel voor dan op zijn minst na te denken over criteria die belangrijk zijn. Waar toets je t.z.t. opties aan? Hoe onderbouw je keuzes? Kies 1 of 2 criteria om samen alvast vooruit te kijken. Neem dergelijke criteria in de basisafspraken op.

 

Tips

 • Is het moeilijk om over voorgaande onderwerpen in een breed gezelschap aan de praat te raken en het eens te worden, hou het dan nog simpeler. En kijk in de loop van de tijd hoe je verder kan komen.
 • Wellicht krijg je alleen de kans om verduurzamingsstappen zetten die geen geld kosten en worden besparingen gebruikt om de kosten op de jaarrekening van de kerk te drukken. Dat is mager, maar ook een begin.

Toevallige externe factoren kunnen een kans opleveren. Zoals de gemeentelijke overheid die de kerk aanschrijft voor overleg over maatregelen om van het gas af te gaan, of dat de regenpijpen van de kerk los moeten worden gekoppeld van het riool.

Heb je de smaak te pakken?

Wil je aan de slag binnen jouw kerk?

Download startpakket
 1. Vorm een groep en zoek medestanders
 2. Overleg samen met welke stap jullie kerk kan starten
 3. Stel vast wat je nodig hebt om te starten
 4. Overleg de voorgenomen actie met de kerkraad
 5. Plan een datum waarop je gaat starten
bee