« Ga terug naar de homepage van GroeneKerken

De Doe-route

Waarom

In geloofsgemeenschappen wordt veel gedacht, gepraat en gevierd. Handen uit de mouwen steken is een verfrissende aanvulling. Gevoelens van machteloosheid maken plaats voor hoop en kracht en het is natuurlijk keihard nodig dat ook de kerkelijke organisatie bijdraagt aan de duurzame doelen van de samenleving. 

De Doe-route in een geloofsgemeenschap vraagt om activiteiten op vier aandachtsgebieden. Natuurlijk de verduurzamingsstappen waar het om draait. Omdat voor verduurzaming vele stappen nodig zijn, is overzicht creëren wel zo prettig. Ook zijn er voortdurend nieuwe ontwikkelingen dus is het belangrijk om flexibel te werk te gaan. 

Tegelijkertijd neem je de geloofsgemeenschap mee in wat je doet, en je draagt er aan bij dat de weg naar een duurzaam leven wordt gevierd. Ook benut je kansen om bouwstenen voor beleid te creëren. 

Informatie

Een schets van de Doe-route die draait om concrete verduurzamingsstappen. Tips voor de precieze uitvoering per stap vind je bij de inhoudelijke hoofdthema’s. Hierna gaat het over jullie aanpak daar omheen. Je krijgt: 

  • Een methode met bepaalde aandachtspunten waarmee je van jaar op jaar nieuwe ontwikkelingen oppikt en de kansen voor verduurzaming opnieuw beoordeelt. 
  • Allerlei aandachtspunten en tips hoe je de geloofsgemeenschap mee kan nemen.
  • Een 8 stappenplan (waaronder aanmelden als Groene Kerk) om ook via deze route uit te komen bij een beleidsplan duurzaamheid. 

Vieren versterkt de gezamenlijkheid, het vertrouwen in de toekomst en de inspiratie om samen de schouders eronder te zetten. Ideeën vind je bij het hoofdthema Geloof en inspiratie. 

Hoe

 • Zet kleine en grote verduurzamingsstappen
 • Neem de gemeente mee
 • Werk al doende toe naar duurzaamheidsbeleid 

 

Zet kleine en grote verduurzamingsstappen

Ga uit van de top 5 uit de hoofdstukken Kansen voor verduurzaming in beeld brengen en Bekijk wat haalbaar is. Ben je verder en heb je deze top 5 al geactualiseerd (m.b.v. de methode hieronder) neem dan je laatste top 5 (en pas deze methode opnieuw toe).

1. Scan nieuwe mogelijkheden, bijvoorbeeld als volgt:

 • Elk jaar de website groenekerken.nl langslopen. Kijk naar kleine stappen en enkele grote.   
 • ‘Haal’ ideeën en ervaringen op bij groene kerken in de buurt. 
 • Vraag advies aan het steunpunt Groene Kerken.
 • Kranten- en webartikelen bekijken die je hebt verzameld. 
 • Kansen intern die voorbij komen signaleren: Download 9. Kansen in je geloofsgemeenschap

Waar kan je wat mee? Noteer de opties. 

2. Maak een inschatting in hoeverre elke optie voldoet aan criteria zoals: 

 • Impact: de mate waarin het de negatieve effecten op duurzaamheid kan verminderen van jullie geloofsgemeenschap. Daarbij kijk je natuurlijk naar de hoeveelheden energie, consumptiegoederen, materialen etc.  die je geloofsgemeenschap de komende tijd gebruikt. Dat kan met indicaties zoals veel / weinig / onbekend, of: + +/+/0/-/- – , een gevoelsmatige kwalificatie met een cijfer 1 – 10 etc. 
 • Inspanning: de inspanning en kosten die nodig zijn voor stappen
 • De medewerking + intern draagvlak die je mag verwachten
 • De mate van waardering die je verwacht in de omgeving 

NB deze criteria zijn iets degelijker dan de criteria in het hoofdstuk Kansen voor verduurzaming. Probeer elk jaar deze criteria beter te definiëren, en consequenter toe te passen. 

3. Maak op basis van het voorgaande een nieuwe top 5.  

4. Bekijk weer waar zijn jullie als groep goed in zijn, en wat jullie het komende half jaar kunnen behappen. Kies op basis van gezond verstand uit je top-5 1 of 2 stappen. 

5. Als je geld nodig hebt: vraag het College van Kerkrentmeesters naar hun criteria voor de besteding van geld. Werk voorstellen uit op een manier die inzichtelijk maakt in hoeverre aan hun criteria wordt voldaan. Beantwoord hun vragen. Laat ook de score op je eigen criteria zien.

6. Voer de stappen uit. 

 

Neem de gemeente mee

 • Doe een laagdrempelig spel of andere werkvorm met de gemeente. Zie Geloof en inspiratie en Schepping en natuur
 • Vraag tijd van je taakgroep voor een uitgebreider gesprek over duurzaamheid.
 • Publiceer regelmatig in het kerkblad, op de website e.d., artikeltjes over duurzaamheid met een wisselende insteek. Zie Download 7:  Publiceren over duurzaamheid.  Zie bijvoorbeeld hoe de kerk in Twello dit doet. 
 • Creëer een community. Kies daarvoor een afgebakende doelstelling. Bepaal zelf wie leden zijn, bijv. wie extra geïnformeerd wil worden over de stappen, degenen die aandelen duurzaamheid/zonnepanelen hebben gekocht e.d.. Nodig hen periodiek uit voor een informatief en gezellig samenzijn. 
 • Laat zien hoe je als kerkelijke organisatie of burger verschil kan maken door andere keuzes. Nodig een spreker uit voor een lezing, met accent op iemands persoonlijke motivatie en inspiratie. 
 • Sluit aan bij initiatieven van anderen in de geloofsgemeenschap door een onderdeel te verduurzamen. 

 

Werk al doende toe naar duurzaamheidsbeleid 

Doe-acties leveren behalve resultaten ook discussie op en eerste standpunten. Dat is nodig en positief, al staan waarschijnlijk niet alle lichten gelijk op groen! 

In Download 8: Al doende toewerken naar een beleidsplan lees je een aantal stappen. Dat maakt het makkelijker om grip te krijgen op wat er gebeurt. Het kan zomaar zijn dat er bouwstenen voor duurzaamheidsbeleid op papier komen. Ofwel omdat je daar zelf op een geschikt moment op aan hebt gestuurd, ofwel spontaan door bestuurders. Als de tijd rijp is kan je proberen toe te werken naar een compleet beleidsplan duurzaamheid. Enkele voorbeelden uit een gemeente waar dat in de praktijk gebeurde in de volgende downloads:

Download 10: Duurzaamheid in beleidsplan algemene kerkenraad.

Download 11: Duurzaamheid in beleidsplan wijkkerkenraad.

Download 12. Duurzaamheid in lange termijn visie wijkkerkenraad.

Download 13. Duurzaamheid in beleidsplan diaconie.

Als de tijd rijp is, kan je proberen met dit als basis toe te werken naar een compleet beleidsplan duurzaamheid. 

Tips 

 • Schets problemen met duurzaamheid, maar wijs niet met het vingertje, noch naar wat extern gebeurt, noch intern. 
 • Benader ook persoonlijk andere mensen niet met het opgeheven vingertje. Het delen van jouw eigen gevoelens (hoop, zorgen) werkt beter. 
 • Verzorg een inleiding over duurzaamheid tijdens de periodieke bijeenkomst van een gesprekskring of soos. 
 • Maak gebruik van het sprekersnetwerk van GroeneKerken.
 • Benadruk bij je gesprekspartners dat discussie over verschillende visies op duurzaamheid positief is omdat je er lering uit kan trekken. 
 • Kijk periodiek naar de vele kleine stappen die je kan zetten en naar enkele grote (zoals zonnepanelen leggen of de verwarmingsinstallatie aanpakken). Kies jaarlijks niet meer dan één grote. 
 • Neem na een grote stap weer de tijd om ruimte te houden voor meerdere kleine stappen. Zo blijft de vaart er in. 
 • Voer elk jaar 2 verduurzamingsstappen uit. Zo doe je iets extra’s, en dat voelt goed. Lukt er iets niet helemaal, dan is er geen man overboord.
 • Zorg op bijeenkomsten van je groep voor een vast moment van spiritualiteit / inspiratie. Neem ook af en toe tijd voor onderlinge bezinning. Houden we de moed er in? 

Heb je de smaak te pakken?

Wil je aan de slag binnen jouw kerk?

Download startpakket
 1. Vorm een groep en zoek medestanders
 2. Overleg samen met welke stap jullie kerk kan starten
 3. Stel vast wat je nodig hebt om te starten
 4. Overleg de voorgenomen actie met de kerkraad
 5. Plan een datum waarop je gaat starten
bee