« Ga terug naar de homepage van GroeneKerken

De Vier-route

Waarom

Om verschillende redenen kan je er als initiatiefnemers voor kiezen om je inzet voorlopig te beperken tot de Vier-route. Het kan een pragmatische keuze zijn, terwijl het tegelijk ook een fundamentele is. Je neemt de tijd voor groei van de gemeente in verbondenheid met de Schepping. Je voedt en stimuleert dat in bijeenkomsten. Op geschikte momenten die zich voordoen laat je iets zien van de invloed die de samenleving heeft op al wat leeft, en vooral creëer je mogelijkheden voor het positief beleven van wat waarde heeft in de Schepping. Liefde voor de Schepping praktiseren we door niet weg te lopen voor de dingen die niet goed gaan (people, planet én profit). Tegelijk hebben we geloof en hoop nodig: toon perspectief door de aandacht te vestigen op initiatieven elders tot verduurzaming, en ontwikkelingen die de goede kant op gaan. 

Zó kan je vieren met de gemeente. En kan ze ontvankelijker worden voor het concrete streven naar duurzaamheid. Ook houdt je zelf als initiatiefgroep de moed er in..

Informatie

Suggesties voor een doordachte en enigszins systematische aanpak om ’duurzaamheid te vieren’.

Concrete mogelijkheden voor de opzet en vormgeving van vier-momenten vind je bij het hoofdthema Geloof en Inspiratie

Hoe

Je kan spontaan te werk gaan: laat je verrassen door de ideeën in Geloof en Inspiratie en neem het initiatief waar je de kans krijgt. 

Ga je liever met voorbedachten rade en planmatig te werk, dan kun je bijvoorbeeld denken aan de volgende aanpak:

Uitgangspunt zijn de verschillende manieren waarop binnen je gemeente wordt gevierd. Daar draag je aan bij en voeg je iets aan toe. 

Breng dus in kaart op welke verschillende manieren binnen je gemeente wordt gevierd. Denk breed: niet alleen kerkdiensten en kindernevendiensten, ook het jeugdkamp en de activiteiten op startzondag, gezamenlijke maaltijden, allerlei huis- en gesprekskringen, een wandelgroep, groothuisbezoeken en de periodieke retraite van de kerkenraad. Bij allerlei gelegenheden wordt gevierd, in geëigende vormen: van het eenvoudig aansteken van een kaars tot een compleet liturgisch programma voor een dagdeel.

Loop dan de mogelijkheden in Geloof en Inspiratie na en maak een inventarisatie van ideeën die wellicht in jouw gemeente kunnen worden toegepast. 

Maak als vingeroefening met je groep een schets van een denkbeeldig jaarprogramma (of kalender met vier-momenten) waarin enkele van je ideeën een plaats hebben gekregen. Wat ook nuttig kan zijn is om zowel een jaarprogramma te bedenken met een bescheiden begin, alsook een jaarprogramma waarin al je dromen wat betreft duurzaamheid in vieringen uitkomen! 

Oefen in het denken over een voorzichtige start en praat alvast eens door over de periode daarna: hoe je duurzaamheid in vieringen verder kan uitbouwen als het aanslaat. Verder is deze oefening niet alleen leuk, het kan al pratende ook allerlei inzichten  boven water brengen in waar jouw gemeente kansen biedt en waar je zoal tegenaan kan lopen. 

Maak vervolgens een lijstje met daarop elke commissie en taakgroep waar je zou willen aankloppen vanwege hun rol in vieringen. 

Bekijk vervolgens bij elke commissie welke vrijwilliger mogelijk wat kan voelen voor jullie initiatief. Zet die namen op een lijstje, met uiteraard (een van) de predikant(en) en iemand uit de kerkenraad. Denk ook even aan de musici, de kosters, de jeugdleiding! NB: in dit stadium gaat het dus om kansen! 

Gooi bij de diverse personen eens een balletje op en ga vervolgens als groep bij elkaar zitten om de eerste indrukken op een rij te zetten. Bepaal op basis daarvan wat haalbaar zou kunnen zijn en welke commissies je wil benaderen om daarvoor medewerking te krijgen. Stel dan een serieus jaarprogramma op met de vieringen waarin je aandacht voor duurzaamheid zou willen. Benader hiermee de geselecteerde commissies e.d.. 

Probeer het tenslotte met elkaar eens te worden en help vervolgens met de uitvoering. 

Als het eenmaal loopt, is het niet ondenkbaar dat sommige van de commissies die ermee aan de slag zijn, duurzaamheid als aandachtspunt in hun beleidsplan willen opnemen. Denk aan het beleidsplan van de taakgroep eredienst. Wellicht biedt dat mogelijkheden om hen jaarlijks te gaan helpen met ideeën. 

Je volgt de meningsvorming in de geloofsgemeenschap. Op het moment dat buiten je groep ook anderen werk willen maken van duurzaamheid, bekijk je of de tijd rijp is voor de Denk-route of de Doe-route. 

 

Tips 

  • Houd er rekening mee dat het voorbereiden van een jaarprogramma voor de hele gemeente doorgaans best wel vroeg begint. 
  • Het kan geen kwaad om gelijk ook voor te stellen om alvast op korte termijn eens een paar dingen te proberen. 
  • Stel na enige tijd eens voor, om een duurzaam motto te kiezen als jaarthema van de gemeente (eenmalig).
  • Ook diverse activiteiten uit het hoofdthema Schepping en Natuur lenen zich als onderwerp of werkwijze in een setting waarin wordt gevierd. Terwijl men tevens iets concreets dóet, wat kan smaken naar méér. Denk aan zaaien van bloemen met kinderen in de kerktuin, of een uitstapje naar een duurzaam initiatief in de buurt. 
  • Vier-momenten zelf bieden kansen voor eenmalige verduurzaming, zoals de keuze van fairtrade bloemen voor een bloemstuk, en biologische groenten of een vegetarisch gerecht bij een sobere maaltijd in de veertigdagentijd. Vraag daar expliciet aandacht voor!
  • Vieren floreert bij blijheid en luchtigheid (geest) en een knipoog op zijn tijd. 

Links

Heb je de smaak te pakken?

Wil je aan de slag binnen jouw kerk?

Download startpakket
 1. Vorm een groep en zoek medestanders
 2. Overleg samen met welke stap jullie kerk kan starten
 3. Stel vast wat je nodig hebt om te starten
 4. Overleg de voorgenomen actie met de kerkraad
 5. Plan een datum waarop je gaat starten
bee