« Ga terug naar de homepage van GroeneKerken

De Denk-route

Waarom

In een geloofsgemeenschap waar men graag vooraf alles op een rij zet en weloverwogen te werk wil gaan, is het opstellen van een beleidsplan als eerste stap logisch. Wellicht heeft men nog geen idee van de meerwaarde om uitgerekend als geloofsgemeenschap bezig te zijn met duurzaamheid. Bijvoorbeeld omdat er al zoveel en in media en politiek over te doen is. Dan kan je vertrouwen winnen door eerst maar eens samen te gaan werken aan een beleidsplan.  

Het voordeel kan zijn dat er beter over het waarom van verduurzaming wordt nagedacht en ook dat de visies op geloof, duurzame doelstellingen en financieel beleid op elkaar worden betrokken. Zo kom je samen sterker te staan. Daar kun je later nog veel plezier van hebben. 

Informatie

Een schets van een degelijk denk- en overlegproces om met medewerking van velen een beleidsplan duurzaamheid tot stand te brengen. 

Over de inhoud van het duurzaamheidsbeleid gaat het hoofdstuk Duurzaamheidsbeleid in soorten en maten

Hoe

 • Begin het proces met een gesprek over een globale visie waarin ieders betrokkenheid, het waarom en achterliggende overtuigingen aan de orde komen. Visie: Bespreek in de kerkenraad/parochieraad en de gemeenschap vanuit welke visie je wilt werken aan een duurzame kerk.
  • Vanuit Bijbel en theologie
  • Vanuit de kerkorde / informatie over duurzaamheid in het bredere kerkelijke verband
  • Het economisch en maatschappelijk perspectief
  • De toekomst van de jongere generaties 

  Wat raakt een ieder daarin persoonlijk het meest?

  Probeer gemeenschappelijk gedragen gedachten vast te leggen in tekst, tekening, een poster met steekwoorden of met symbolen. Gebruik deze als drager van de gemeenschappelijkheid gedurende het proces naar beleid en aanpak. 

  Beleid en aanpak:

  Pas Download 14 ‘Rechtstreekse route naar een beleidsplan’ toe. Je volgt tien stappen naar een beleidsplan duurzaamheid. Van het ontwikkelen van visie, het organiseren van draagvlak, via het maken van een beleidsmatige vertaling, naar het plannen, uitvoeren en evalueren van een aanpak.

  Tips 

  Houd bij de beraadslagingen het volgende voor ogen:

   • We hoeven binnen de kerken niet de urgentie van klimaatbeleid te verkondigen: die komt over ons heen vanuit overheid en andere kanalen.
   • Open gesprekken brengen mensen tot elkaar. Breng je eigen gevoelens bij het werk aan duurzaamheid en je achterliggende motieven naar voren als de sfeer daar geschikt voor is. 
   • Zodra de welwillende mensen van nu veranderen, ontstaat een nieuwe kring van mensen daaromheen waar het begint te kriebelen. Niets werkt zo versnellend als het persoonlijke verhaal over de eigen veranderingen.

   

 • In de tijd die verstrijkt komt er allerlei nieuws voorbij over knelpunten en duurzame oplossingen, die mensen kan raken en in beweging brengen.
 • Voer elk jaar 2 verduurzamingsstappen uit. Zo doe je iets extra’s, en dat voelt goed. Lukt er iets niet helemaal, dan is er geen man overboord.
 • Zorg op bijeenkomsten van je groep voor een vast moment van spiritualiteit / inspiratie. Neem ook af en toe tijd voor onderlinge bezinning. Houden we de moed er in? 

Heb je de smaak te pakken?

Wil je aan de slag binnen jouw kerk?

Download startpakket
 1. Vorm een groep en zoek medestanders
 2. Overleg samen met welke stap jullie kerk kan starten
 3. Stel vast wat je nodig hebt om te starten
 4. Overleg de voorgenomen actie met de kerkraad
 5. Plan een datum waarop je gaat starten
bee