« Ga terug naar de homepage van GroeneKerken

Bekijk wat haalbaar is en zet jullie eerste stappen

In het vorige hoofdstuk stelden jullie een top 5 samen van relatief eenvoudige duurzame stappen.

In dit hoofdstuk kijken we naar deze top 5 en maken jullie een keuze. We helpen jullie om te kiezen voor verduurzamingsstappen die naar méér smaken. Belangrijk daarbij is dat jullie plezier hebben en dat gemeenteleden de activiteiten waarderen: daar kunnen jullie de komende jaren baat bij hebben.

Werk samen als (werk)groep. En kijk met elkaar ook naar de activiteiten die anderen in je gemeenschap al ondernemen: draagvlak ontstaat sneller als jullie daarbij kunnen aansluiten.

 

In dit hoofdstuk: kies en zet de eerste stappen

In dit hoofdstuk gaan jullie aan de slag met jullie top 5. Jullie gaan kijken naar de haalbaarheid van jullie ideeën. Jullie onderzoeken hoe de ideeën ontvangen kunnen worden binnen de gemeenschap. We geven jullie tips, zodat jullie aansluiting kunnen zoeken bij wat anderen in jullie geloofsgemeenschap al doen.

Daarna geven we tips voor de uitvoering, als jullie aan de slag gaan met de eerste verduurzamingsstappen.

Onderzoek de haalbaarheid van jullie ideeën

Jullie nemen de top 5 uit het vorige hoofdstuk als uitgangspunt en werken vervolgens twee invalshoeken uit:

 

1. Waar zijn jullie als groep goed in? Wat kunnen jullie het komende half jaar zelf behappen? 

Laat iedereen in de groep op een rij zetten welke kennis en ervaring hij of zij heeft. Jullie kunnen daarbij de checklist Kennis en ervaring gebruiken, als hulpmiddel.

Bespreek vervolgens met elkaar de vragen onder punt 1 in het document Over de groep en de geloofsgemeenschap.

Schrap op basis van het gesprek zo nodig enkele opties uit jullie top 5 en vervang die door betere opties uit jullie inventarisatie die jullie maakten in het hoofdstuk Breng je situatie in kaart.

 

2. Waar staat de gemeente voor open?

Breng samen in beeld waar jullie gemeenschap voor open staat en wat er al gebeurt waar jullie bij kunnen aansluiten. Jullie kunnen hierbij gebruik maken van de vragen onder punt 2 in het document Over de groep en de geloofsgemeenschap en van het document Traditionele activiteiten.

 

Kies een of twee haalbare stappen

Jullie hebben twee invalhoeken uitgewerkt. Laat de uitkomsten eens op jullie inwerken en bespreek ze met elkaar.

Kies daarna, op basis van gezond verstand, een of twee laagdrempelige stappen uit jullie top 5 die jullie samen snel kunnen oppakken.

Tips bij de keuze van jullie eerste stappen:

 • Ook al is de weg nog lang, begin gewoon met eerste stappen die jullie energie geven.
 • Begin met dingen die weinig geld kosten of zelfs wat geld opleveren.
 • Vertrouw erop dat in de loop van de tijd mooie dingen gaan gebeuren die jullie niet kunnen voorspellen. Het belangrijkste is dát jullie beginnen!

Ga aan de slag

Tips voor bij de uitvoering van jullie eerste verduurzamingsstappen:

 • Begin alvast; zet de kerkenraad niet voor het blok door expliciet om toestemming te vragen.
 • Complimenteer mensen, werkgroepen of commissies die al duurzaam bezig zijn (uitkomst van het hoofdstuk Breng je situatie in kaart).
 • Vraag mensen voor concrete hulp bij een enkele actie.
 • Geef publiciteit aan elke kleine stap: artikeltjes in het kerkblad of op de website, gesprekjes, poster op het prikbord.
 • Herhaal af en toe wat er al goed gaat.
 • Vertel over een bepaalde actie in de kerken- of parochieraad, Commissie van Kerkrentmeesters en/of diaconie.
 • Deel het succes: iemand die aanvankelijk weerstand bood, kan zich zomaar ineens presenteren als de ‘hoeder’ van een initiatief. Gun hem/haar de eer.
 • Bied de predikant aan om een scheppingszondag / Michazondag te helpen voorbereiden.

Werk vanaf het begin aan het creëren van draagvlak. Doe dat bijvoorbeeld door te communiceren dat diverse gebruikelijke activiteiten van een kerkgenootschap (zoals diaconale projecten in de derde wereld) ook aspecten hebben die duurzaam zijn. Vertel dat wat jullie willen niet een nieuwe weg is, maar dat jullie juist verder willen gaan op de al ingeslagen weg.

Links

Heb je de smaak te pakken?

Wil je aan de slag binnen jouw kerk?

Download startpakket
 1. Vorm een groep en zoek medestanders
 2. Overleg samen met welke stap jullie kerk kan starten
 3. Stel vast wat je nodig hebt om te starten
 4. Overleg de voorgenomen actie met de kerkraad
 5. Plan een datum waarop je gaat starten
bee