« Ga terug naar de Groene Kerken Website

Breng je situatie in kaart

Waarom

Je wilt praktische stappen zetten naar een duurzamere geloofsgemeenschap en zoekt naar een manier die kans van slagen heeft én die past bij de geloofsgemeenschap waar je deel van uitmaakt. De kerk draait immers op vrijwilligers die allemaal hun eigen betrokkenheid en overtuigingen hebben, en we gaan graag op een positieve manier met elkaar om.

Je situatie goed in kaart brengen maakt je bewuster van feitelijkheden en mensen waar je rekening mee moet houden. Het geeft richtingsgevoel en je komt uit bij verbeteringen die haalbaar zijn en waar andere mensen blij van worden. En jijzelf niet in de laatste plaats! Zo zorg je voor een start die naar meer smaakt.

Informatie

Dit hoofdstuk geeft praktische tips om zicht te krijgen op de huidige situatie van duurzaamheid van je geloofsgemeenschap, en een aantal aandachtspunten (kansen en risico’s) waar je maar beter rekening mee kan houden. ‘Bezint eer je begint!’

Op basis daarvan kies je het startpunt: begin je gelijk met het zetten van verduurzamingsstappen (‘doe-route’) of ga je eerst zorgen voor rugdekking in het beleid (‘denk-route’)? En kun je al iets doen met een kerkelijke viering?

 

Hoe

Kijk met een frisse blik naar de geloofsgemeenschap om je heen. En waar je zelf staat. Doe dat aan de hand van download 2: Aandachtspunten geloofsgemeenschap. Laat op je inwerken wat je ziet. Wat zegt dit jou?

Overdenk de gulden regels die daar in staan. Wat roepen die bij je op?

Verrassend kan zijn om eens te inventariseren wat er al op duurzame wijze gebeurt. Gebruik daarvoor de checklist. Doe zo nodig navraag hoe het zit. In hoeverre is je geloofsgemeenschap al duurzaam bezig? Biedt dit aanknopingspunten?

Denk na over wat ‘werkt’ in jullie geloofsgemeenschap. Kies tenslotte uit de mogelijke routes op grond van je bevindingen een startpunt.

 

Maak de volgende ‘foto’s’:
Het karakter van de geloofsgemeenschap
In hoeverre ‘leeft’ duurzaamheid in de gemeenschap
Wat gebeurt er al duurzaam?
Je kan dit doen met een groepje gelijkgestemden en het samen bespreken, of zelfstandig overdenken als je nog niet zo’n groepje hebt gevonden.

Links

Heb je de smaak te pakken?

Wil je aan de slag binnen jouw kerk?

Download startpakket
  1. Vorm een groep en zoek medestanders
  2. Overleg samen met welke stap jullie kerk kan starten
  3. Stel vast wat je nodig hebt om te starten
  4. Overleg de voorgenomen actie met de kerkraad
  5. Plan een datum waarop je gaat starten
bee
x
bee

GroeneKerkenactie stimuleert kerken om te verduurzamen en groener te worden. Beantwoord de 12 vragen van de GroeneKerkentest en ontdek hoe groen jouw kerk is.

Doe de test