« Ga terug naar de homepage van GroeneKerken

Put uit de traditie

Waarom

Christenen hebben allerlei tradities ontwikkeld in de loop der eeuwen, die putten uit de relatie tussen geloof en natuur. Deze tradities bieden inspiratie om God en de schepping recht te doen. Een Groene Kerk kan zich verdiepen in teksten en personen uit de christelijke traditie, om zo uit teksten en rituelen inspiratie op te doen voor de kerkelijke praktijk.

Informatie

Veel van die tradities die christenen in de loop van de tijd hebben opgebouwd, tekenen de relaties tussen natuur, voedsel en geloof. Voorbeelden zijn het uitreiken van palmtakjes op palmzondag, het askruisje van as van de palmtakjes bij het begin van de Veertigdagentijd, het gebruik van groene takken in Advent en met Kerst, het maken van een kruisje met het broodmes op een brood, vasten en bijzondere maaltijden passend bij bepaalde feesten en gedenkdagen etc. Deze tradities en vele anderen bieden eveneens inspiratie om de aarde en de Eeuwige recht te doen.

Inspiratie voor een zorgvuldige omgang met de aarde wordt ook doorgegeven door de inhoud en vormgeving van diensten rond het Woord, de verhalen uit de Bijbel en andere geschriften. 

Hoe

 • Deze voorbeelden geven een handreiking voor teksten die te lezen en te bespreken zijn:
  1. De paus heeft in 2015 de encycliek Laudato Si geschreven, een bron van inspiratie voor gelovigen om aandacht te besteden aan duurzaamheid. In de download vindt je een leeswijzer om deze encycliek te bespreken met een groep in jouw parochie/kerk. Organiseer een paar avonden en volg de leeswijzer.
  1. De website www.scheppingvieren.nl biedt teksten, liederen en rituelen aan passend bij bijbelteksten en thema’s in het kerkelijk jaar. Ook de website https://laudato-si.nl/vieren voorziet hierin.
  1. Zie de website van A Rocha voor materialen ter inspiratie en bezinning.
  1. Kijk eens op www.groenekalender.nl en laat je inspireren door een ‘groene’ persoon of een landelijke of mondiaal milieuthema dat op een bepaalde datum centraal staat. 
  1. Maat, Moed en Mystiek is een notitie over christelijke bronnen voor een zorgzame omgang met de aarde. Deze notitie wil christelijke gemeenschappen bemoedigen om hun unieke bijdrage te leveren aan de noodzakelijke en urgente duurzame omslag. Met de drieslag van ‘Maat, Moed en Mystiek’ kan een nieuwe scheppingstheologie geïntegreerd worden in het kerkelijk leven. Bekijk de notitie hier.

  Bespreek deze notitie als inspiratie met een groep geïnteresseerden.

  1. In 2009 verscheen het boekje ‘Ten Commandments for the Environment, Pope Benedict XVI Speaks Out for Creation and Justice’. Marjolein Tiemens-Hulscher werkte deze 10 geboden voor het milieu op haar eigen manier uit. Hiermee zet ze de consequenties en mogelijkheden van ons dagelijks handelen in een religieus en duurzaam perspectief. De teksten bieden verdieping en vragen ter overdenking, maar ook concrete handvatten voor duurzame keuzes op gebied van bijvoorbeeld voedsel, kleding, energie en mobiliteit. Bekijk de hand-out of ga naar de website Groen Geloven.
  1. Bekijk het hoofdstuk Verdiep je in Groene theologie voor meer ideeën. 

Benut ook eens de buitenruimte om te vieren, bijvoorbeeld door het houden van een hagenpreek

Ervaring

Laat je inspireren! Een groepje mensen uit Krimpen aan de IJssel laat zich op terrein van duurzaamheid en spiritualiteit inspireren door de spiritualiteit van Franciscus en Clara van Assisi. De stiltewandelingen die zij regelmatig doen, gevolgd door een gezamenlijke lunch, zijn zulke inspiratiemomenten. 

In september 2019 gaat een groep van 12 personen op reis naar Assisi, waar zij verder kennis zullen maken met de spiritualiteit van Franciscus en Clara van Assisi.

Info bij  ds. Corinne Groenendijk, Krimpen aan de IJssel. PKN de Wingerd, Populierenlaan 90a, Krimpen aan de IJssel www.wingerdpkn.nl, www.ziningroenkrimpenerwaard.nl 

Heb je de smaak te pakken?

Wil je aan de slag binnen jouw kerk?

Download startpakket
 1. Vorm een groep en zoek medestanders
 2. Overleg samen met welke stap jullie kerk kan starten
 3. Stel vast wat je nodig hebt om te starten
 4. Overleg de voorgenomen actie met de kerkraad
 5. Plan een datum waarop je gaat starten
bee