« Ga terug naar de homepage van GroeneKerken

Leeswijzer bij de brochure ‘Duurzaamheid en armoede’

Waarom

Bij de huidige inzet op verduurzaming dreigt een sociaal risico voor mensen die het toch al niet breed hebben. Zij hebben vaak niet de middelen om bijvoorbeeld hun woning energiezuiniger te maken. We lopen daarmee als samenleving het risico dat de minst draagkrachtigen achter blijven en te maken krijgen met hoge kosten. Een nog groter risico is wellicht dat een breed draagvlak voor verduurzaming door deze sociale onrechtvaardigheid wordt ondermijnd. Een uitweg lijkt dat verduurzaming verbonden wordt met armoedebestrijding opdat gelijke kansen op verduurzaming worden gecreëerd.

Voor kerken kan hier een bijzondere uitdaging liggen. Enerzijds zijn er kerken die zich als ‘groene kerken’ richten op verduurzaming. Anderzijds zijn tal van kerken gericht op de thematiek van verarming. Kunnen vergroening en armoedebestrijding zo met elkaar verbonden worden dat ze elkaar versterken?

Informatie

In een samenwerking van Kerk in Actie en de Raad van Kerken is een bezinningsbrochure bij dit onderwerp gemaakt. De brochure biedt verdieping en bezinning. Achtereenvolgens tref je er in aan: een achtergrondartikel; ervaringsverhalen; meditatieve teksten die aanhaken bij de Bijbelteksten van de biddag voor gewas en arbeid (11 maart), de zondag van de arbeid (26 april) en de dankdag voor gewas en arbeid (4 november); en tot slot tref je een artikel aan met betrekking tot jongeren en het thema.  

Hoe

Bestel vanuit je kerk een aantal exemplaren van de brochure. Je kunt de brochure ook downloaden van de site van de Raad van Kerken. Organiseer een gesprek rond het onderwerp, lees met elkaar het achtergrondartikel en de ervaringsverhalen en bespreek deze. Op de site van de Raad van Kerken staan daarvoor ook gespreksvragen. Attendeer je predikant op de mogelijkheid om een themadienst rond het onderwerp te houden en deze samen voor te bereiden. De dienst kan bijvoorbeeld op biddag gehouden worden. De tekst bij biddag kan helpen bij de voorbereiding en kan ook als preeksuggestie dienen. Op de site van de Raad van Kerken tref je hiervoor ook verdere liturgische suggesties aan.

 

Downloaden en bestellen kan hier.

 

Heb je de smaak te pakken?

Wil je aan de slag binnen jouw kerk?

Download startpakket
  1. Vorm een groep en zoek medestanders
  2. Overleg samen met welke stap jullie kerk kan starten
  3. Stel vast wat je nodig hebt om te starten
  4. Overleg de voorgenomen actie met de kerkraad
  5. Plan een datum waarop je gaat starten
bee