« Ga terug naar de homepage van GroeneKerken

Cursusmateriaal GroenGeloven

Waarom

De programma’s van onze evenementen Groen Geloven in 2019 en GroenGelovig in 2021 hebben we omgevormd tot materiaal dat je in je kerk kunt gebruiken. Met je kerk, je kring of een vriendengroep kun je tijdens verschillende avonden met elkaar luisteren, zingen en doorpraten over de verschillende thema’s.

 

Informatie

In 2019 zijn er tijdens de Groenekerkendag drie TedTalks gegeven. Elke speech hebben we voor je uitgewerkt in een programma.

In 2021 zijn er tijdens GroenGelovig 2021 rond het thema ‘Aarden’ verschillende speeches gegeven en liederen gezongen. We hebben dit uitgewerkt in drie programma’s voor jullie kerk.

Hoe

Download hieronder de gesprekshandleidingen en de speeches van de verschillende onderwerpen:

 

Onderwerp: Aarden (2021)

God heeft ons mensen gemaakt als relationele wezens, bedoeld om God, elkaar en zijn schepping lief te hebben en er goed voor te zorgen. Het goed onderhouden van deze relaties heeft gezondheid en leven tot gevolg. Het niet goed onderhouden van relaties heeft ‘ontaarding’ tot gevolg. God heeft de schepping zo gemaakt dat alles zich verhoudt tot elkaar en met elkaar in verbinding staat. Dit lijkt alleen haaks te staan op de tendens van de huidige tijd waarin alles als maakbaar wordt gezien.

Door de ontaarde relatie tussen God en mens zien we gebrokenheid om ons heen. Ons huidig economisch systeem betekent een uitputtingsslag voor de aarde als nooit tevoren. Met het GroenGelovig thema van 2021 ‘Aarden’ wordt laten zien hoe onthechting met jouw naaste en jouw omgeving ontstaat en wat hiervan de gevolgen zijn, maar er wordt vooral focus gelegd op hoe herstel voor de aarde mogelijk is.

Als GroenGelovig hopen we dat dit materiaal je mag aanmoedigen om als kerkgemeenschap en als individu in onze hedendaagse Westerse samenleving opnieuw waarde toe te kennen aan de oorsprong, aan de ander en aan onze Maker.

  1. Thema ‘Geaard Leven’
  2. Thema ‘De toekomst van de aarde (1)’
  3. Thema ‘De toekomst van de aarde (2)’

 

Onderwerp: Groene Theologie (2019)

Bekijk de speech vam Trees van Montfoort en download de Gesprekshandleiding.

 

Onderwerp: De klimaatcrisis en de invloed van mensen op het klimaat (2019)

Bekijk de speech van Reinier van den Berg en download de Gesprekshandleiding bij de toespraak.

 

Onderwerp: Zero Waste (2019)

Bekijk de speech van Nicky Kroon en download de Gesprekshandleiding. 

Heb je de smaak te pakken?

Wil je aan de slag binnen jouw kerk?

Download startpakket
  1. Vorm een groep en zoek medestanders
  2. Overleg samen met welke stap jullie kerk kan starten
  3. Stel vast wat je nodig hebt om te starten
  4. Overleg de voorgenomen actie met de kerkraad
  5. Plan een datum waarop je gaat starten
bee