« Ga terug naar de homepage van GroeneKerken

Waarom

‘Laudato Si’, de encycliek die paus Franciscus in 2015 publiceerde, is niet alleen voor katholieken, maar ook voor christenen van andere denominaties een belangrijke bron van inspiratie. Paus Franciscus gaat uitgebreid in op de milieucrisis en toont aan hoe ecologische en sociale problemen nauw samenhangen: beiden zijn symptoom van een systeem waarin materieel gewin voorrang heeft op het algemeen welzijn. Hij roept op tot een ‘ecologische bekering’ van zowel individuele mensen als van onze samenleving – dat wil zeggen verregaande veranderingen vanuit het diepst van ons wezen die leiden tot concrete veranderingen. Alleen zo wordt een leefbare toekomst mogelijk  voor de gehele schepping.

 

Informatie

Je vindt een uitgebreide samenvatting van de encycliek en gespreksvragen voor elk hoofdstuk.

 

Hoe

De zes hoofdstukken van de encycliek lenen zich goed om met een groep mensen in zes bijeenkomsten te bespreken. Maar je kunt de samenvatting en bespreekvragen ook naar eigen wensen en mogelijkheden aanpassen.Organiseer bijvoorbeeld voor je parochie of gemeente een serie bijeenkomsten rondom de encycliek waarin je de grote thema’s die paus Franciscus aansnijdt behandelt. Nodig voor elke avond een expert uit om zaken verder toe te lichten: 

  • Een bijeenkomst over de milieucrisis (hoofdstuk 1) en wat dat met ons doet, met input van een bioloog of boswachter uit de regio;
  • Een avond over de Bijbelse visie op mens en schepping, met input van een theoloog die zich heeft verdiept in dit thema;
  • Een avond over geloof en duurzaamheid in de praktijk: wat kan ieder van ons doen om zo goed mogelijk te zorgen voor de schepping, ‘ons gemeenschappelijk huis’, met input van iemand die zelf verregaande levenskeuzes heeft gemaakt op dit vlak.

Hemamaand ‘Duurzaamheid en schepping’, H. Joannes de Doperkerk te Boskoop

Vlak na het verschijnen van Laudato Si’ organiseerde de H. Joannes de Doperkerk te Boskoop in oktober 2015 een themamaand ‘Duurzaamheid en schepping’. Er was een uitgebreid programma samengesteld. In de vieringen was er tijdens deze periode steeds aandacht voor sociale en ecologische duurzaamheid. Na de vieringen vonden diverse korte activiteiten plaats: bijvoorbeeld een vertoning van een film of documentaire of mogelijkheid om je ‘ecologische voetafdruk’ te nemen. Verder vonden door de week ook diverse bijeenkomsten plaats: een workshop ‘God in de supermarkt’ over de afwegingen die ieder van ons dagelijks maakt tussen lekker, goedkoop, gezond, milieuvriendelijk en eerlijk voor de producent; een rondleiding in een biologische groentetuin; een leerhuis over Laudato Si’; een workshop ‘Shop & Style’ over hoe we kunnen we bijdragen aan betere omstandigheden in de kledingindustrie. Een speciaal samengesteld ‘Groen Boekje’ werd binnen de parochie verspreid, waarin naast het programma ook allerlei tips en suggesties stonden voor duurzaam handelen. Zie link

De H. Joannes de Doperkerk is aangesloten bij het Groene Kerken-netwerk. 

 

Duurzaamheidsbeweging Sint Christoffel

De Sint Christoffelparochie is een fusieparochie onder de rook van Rotterdam. Tijdens een bijeenkomst van alle diaconiegroepen werd besloten meer aandacht aan duurzaamheid te besteden. Daaruit ontstond de ‘Duurzaamheidsbeweging Sint Christoffel’. Er werd bewust niet gekozen voor een werkgroep, omdat een beweging een veel losser en dynamischer gebeuren is. Iedereen kan er bij aansluiten op het moment dat hij dat passend vindt. Wel is er een kleine groep van contactpersonen uit de verschillende  parochiekernen, die functioneert als motor voor activiteiten.

De Duurzaamheidsbeweging startte met een ‘duurzaamheidsmarkt’ in elk van de zes kerken waarbij allerlei duurzame organisaties werden uitgenodigd. Er was o.a. informatie over collectieve zonnepanelen, energiebesparingstips in huis, circulaire economie en stands van Wereldwinkel en andere organisaties. De Duurzaamheidsbeweging brengt drie keer per jaar een nieuwsbrief uit (zie link) met informatie over de voortgang van duurzaamheid binnen de parochie, suggesties om zelf duurzaamheid in de praktijk te brengen en aankondigingen van activiteiten. 

 

De Sint Christoffelparochie is aangesloten bij het Groene Kerken-netwerk.

 

Verdiepingsavonden Laudato Si’ voor jongeren

Het Jong Bisdom Haarlem-Amsterdam organiseerde in het voorjaar van 2019 een serie avonden rond Laudato Si’.  Deze was gericht op jongeren tussen de 18 en 35. Maar de opzet kan net zo goed worden gebruikt voor andere leeftijdscategorieën. Gedurende drie avonden werd in grote lijnen de indeling van de encycliek gevolgd. Elke avond had zowel een theoretische als een praktische component. Inleidingen werden dus gegeven door zowel theologen als door politici, mensen uit het bedrijfsleven en ideële organisaties.

De eerste bijeenkomst stond in het teken van ‘Wat gebeurt er in ons huis?’ – over de milieu- en sociale crises van dit moment en de rol van de mens daarin. Thema van de tweede bijeenkomst was ‘De menselijke oorzaak en de dialoog’ – over de rol van technologie, de verbinding tussen mens en natuur en hoe de huidige politieke en economische structuren invloed hebben op het milieu. Tijdens de derde bijeenkomst stond ‘Ecologische bekering en levensstijl’ centraal. 

Voor een uitgebreide beschrijving van het programma, zie link.

Ervaring

De Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) beheert een website rond Laudato Si’: www.laudato-si.nl . je vindt er nieuws, een agenda met informatie over bijeenkomsten rond geloof en duurzaamheid, liturgische handreikingen en suggesties voor actie. De KNR kan u ook helpen bij het zoeken naar een spreker voor een bijeenkomst. Stuur daarvoor een  e-mail aan: cmbr@knr.nl 

Parochies in Noordoost- en Oost-Nederland kunnen een beroep doen op het Project Geloof, Duurzaamheid en Toekomst van het katholiek maatschappelijk activeringswerk. Het project bevordert bewustwording, verzamelt good practices, zet (inter-)kerkelijke activiteiten op en ondersteunt parochiële initiatieven rondom duurzaamheid. Voor advies en ondersteuning op maat kunt u terecht bij:

Drenthe – Groningen: www.solidairgroningendrenthe.nl

Friesland: www.solidairfriesland.nl

Gelderland: www.stichtingdekim.nl

Overijssel: www.kcwo.nl

De meest actieve organisatie wereldwijd op het vlak van de katholieke sociale leer en duurzaamheid is de Global Catholic Climate Movement (GCCM). Deze organisatie bracht in 2016 een Eco Parish Guide uit met een schat aan suggesties om de boodschap van Laudato Si’ te verankeren in het parochieleven. Zie voor meer info . De GCCM promoot actief de vorming van ‘Laudato Si’ kringen’, als actieve kernen binnen de parochie voor gebed, bezinning en actie rond duurzaamheid, zie voor meer info. 

 

Heb je de smaak te pakken?

Wil je aan de slag binnen jouw kerk?

Download startpakket
  1. Vorm een groep en zoek medestanders
  2. Overleg samen met welke stap jullie kerk kan starten
  3. Stel vast wat je nodig hebt om te starten
  4. Overleg de voorgenomen actie met de kerkraad
  5. Plan een datum waarop je gaat starten
bee